Počele preventivne kontrole poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS

04.09.2020

Rukovodeći se donesenim preporukama i smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS, a s krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica, kantonalni sanitarni inspektori počeli su provoditi preventivne kontrole poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera u školskim i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
 
Kako je organizacija i realizacija nastavnog procesa u školskoj 2020/2021. godini prilagođena aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, težište inspekcijskih nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama usmjereno je na kontrolu poštivanja zaštitnih mjera i fizičke distance za đake i školsko osoblje, vrstu i količinu dezinfekcionih sredstava i sredstava za ličnu higijenu, organizaciju ishrane, organizaciju produženog boravka, te uspostavljanje i pridržavanje kriznog plana pripravnosti na nivou ustanova.
 
Istovremeno najavljujemo da se intenzivne inspekcijske kontrole nad primjenom donesenih naredbi, preporuka i mjera nadležni tijela Federacije i Kantona nastavljaju i kod ostalih privrednih subjekata na području Kantona Sarajevo.
 
Od mjeseca marta 2020.godine do danas sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su 8.525 inspekcijskih nadzora ugostiteljskih i trgovačkih objekata, tržnih centara, kozemtičkih/frizerski saloni, pekara, te ostalih subjekata nadzora na koje se donesene naredbe odnose. U tom periodu izdato je 200 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 339.945 KM, a broj donsenih rješenja kojima su donesene prevenitivo-korektivne mjere iznosi 782.
U navedenom periodu na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS doneseno je 3.365 rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima, od kojih je za 3.105 vrijeme izolacije od 14 dana isteklo.

O rezultatima najavljenih kontrola i novim činjenicama u vezi sa provedenim nadzorima javnost će biti pravovremeno informisana.