Pojačani nadzori s ciljem sprečavanja rada na crno u Kantonu Sarajevo

17.11.2023

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo od ponedjeljka 20.novembra 2023.godine počeće sa realizacijom plana pojačanih kontrola koje imaju za cilj sprečavanje rada na crno u Kantonu Sarajevo. Pojačane kontrole provodiće u punom kapacitetu inspektori Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite  s posebnim fokusom na oblast trgovine i ugostiteljstva.
Pojačani nadzori podrazumijevaju rad inspektora u prvoj i drugoj smjeni, koji će provjeravati radno-pravni status osoba koje u momentu inspekcijskog nadzora obavljaju poslove iz redovne djelatnosti, a u vezi sa članovima 4. i 166. Zakona o radu. U svim slučajevima kršenja zakonskih propisa inspektori će poduzimati kaznene mjere izdavanjem prekršajnih naloga, kao i druge mjere predviđene zakonom.
Novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac- pravno lice, za svakog radnika sa kojim ne zaključi ugovor o radu i ne izvrši prijavu na obavezno osiguranje. Poslodavac-fizičko lice kazniće se novčanom kaznom od 200,00 KM do 1.000,00 KM, a odgovorno lice kod poslodavca novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM. Za prekršaj se kažnjava i lice koje je zatečeno na radu bez zaključenog ugovora o radu novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM.
Podsjećamo da je u skladu sa članom 4.stav 2. Zakona o radu poslodavac dužan, nakon zaključivanja ugovora o radu, prijaviti radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.
Pozivamo subjekte nadzora, odnosno pravna i fizička lica koja posluju na području Kantona Sarajevo da svoje poslovanje blagovremeno uvedu u zakonske okvire i na taj način izbjegnu represivne inspekcijske mjere i novčane sankcije.