Potvrđeno prisustvo salmonele na tri farme u KS: Na sanitarno klanje upućeno 46.677 komada tovne peradi

05.11.2020

Od mjeseca jula veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo sve raspoložive kapacitete je usmjerila na provođenje programa kontrole i monitoringa zaraznih bolesti životinja od značaja za javno zdravstvo, uključujući i bolesti koje se prenose hranom kao što su salmonele i kampilobakterije. Monitoring prisustva salmonela kod žive peradi do sada je izvršen u većini farmskih uzgoja na području Kantona Sarajevo, odnosno na ukupno 28 farmi, od čega je pregledano 16 farmi tovne peradi (brojlera) i šest farmi koka nesilica, dok su u toku pretrage na još šest registrovanih farmi.
 
Laboratorijskim ispitivanjem dijagnostičkog materijala na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu do sada je na tri farme potvrđeno prisustvo Salmonella-e enteritidis u fecesu tovne peradi, radi čega je na sanitarno klanje upućeno ukupno 46.677 komada tovne peradi, što je dva puta više u odnosu na prošlu godinu. S ciljem sprečavanja rizika po javno zdravstvo na spornim farmama su provedene pooštrene biosigurnosne mjere, zbrinjavanje stajnjaka i prostirke, te ostale propisane mjere.Paralelno sa navedenim aktivnostima u uzgojima koka nesilica, kao i u prometu na području Kantona Sarajevo, veterinarski inspektori provode uzorkovanje i ispitivanje svježih konzumnih jaja namjenjenih javnoj potrošnji na prisustvo salmonela gdje u, do sada ispitanim uzorcima, nije bilo pozitivnih rezultata.
 
Kako je prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo salmonela najčešće izoliran uzročnik trovanja hranom, upozoravamo sve subjekte u poslovanju sa hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije hrane, na nužnost provođenja općih i posebnih mjera higijene hrane zasnovanih na principima HACCP sistema, kao i mjera samokontrole Salmonella u hrani koju stavljaju na tržište. Potrošači prilikom pripreme i upotrebe hrane trebaju održavti zavidnu razinu kulture vlastite prehrane i higijene, koja uključuje adekvatnu termičku obradu namirnica, posebno pilećeg mesa i jaja.
Uvijek je važno prilikom pripreme hrane obratiti pažnju na upute proizvođača vezane za odgovarajuću termičku obradu prije konzumacije, što je obavezni podatak na deklaracijama hrane.
Slijedeći preporuke Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Svjetske veterinarske asocijacije (WVA) Inspektorat veterinarske inspekcije KUIP-a i u vrijeme pandemije corona virusa nastavlja kontinuitet kontorla u oblasti sigurnosti hrane, prevencije bolesti i upravljanju hitnim situacijama.