Povodom novogodišnjih praznika na području KS pojačane inspekcijske i policijske kontrole

29.12.2020

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović sa saradnicima, glavnom inspektoricom Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu Amelom Babić i inspektorom Emirom Brljakom, danas su organizovali radni sastanak sa načelnikom Sektora uniformisane policije MUP-a KS Džaferom Hrvatom, načelnikom Sektora za policijsku podršku Muhamedom Hasanovićem i višim inspektorom Jasminom Sipovićem. Na sastanku su razmijenjeni operativni podaci, dogovoreni detalji i usuglašen plan rada inspekcijskih i policijskih organa u novogodišnjoj noći, kao i 1.i 2.januara 2021.godine, a u vezi sa provođenjem i poštivanjem naredbi i mjera Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 
"Uvažavajući činjenicu da je prema važećoj naredbi zabranjena organizovana proslava dočeka Nove godine nastojaćemo da u skladu sa podacima kojima do sada raspolažemo angažujemo dovoljan broj inspekcijskih timova, kako bismo u najvećoj mjeri i kapacitetima kojima raspolažemo, odgovorili izazovima tradicionalnog obilježavanja novogodišnjih praznika u Kantonu Sarajevo", najavio je direktor KUIP-a Fahir Halilović.
 
Predstavnici obje institucije su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom koja je posebno intenzivirana od marta ove godine u uslovima izazvanim pojavom epidemijom corona virusa, te iskazali opredjeljenje da u interesu zaštite zdravlja građana, ali i poštivanja propisanih naredbi i mjera, takva sradnja bude nastavljena i u predstojećem periodu.
 
"Osim aktivnosti koje ćemo provoditi iz okvira naše nadležnosti, spremni smo i da kantonalnim inspektorima, kao i do sada, na raspolaganje stavimo značajne kapacitete policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS u funkciji ispomoći i pružanja asistencije u postupku provođenja inspekcijskih nadora za vrijeme novogodišnjih praznika, ali i da Vam na osnovu operativnih saznanja sa terena, dostavljamo podatke o eventualnim prekršajima iz Vaše nadležnosti, radi pravovremene reakcije oba organa", istako je načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a KS Džafer Hrvat.
 
U novogodišnjoj noći i prva dva dana 2021.godine na području cijelog KS timovi sastavljeni od kantonalnih sanitarnih i tržišno-turističkih inspektora će uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS vršiti pojačani inspekcijski nadzor nad primjenom donesenih mjera, shodno kojima u ugostiteljskim objektima ne može biti prisutno više od 30 osoba, uz obavezno nošenje maske i poštivanje fizičke distance od minimalno dva metra između stolova i jedan metar između osoba za istim stalom.
 
Uz napoemnu da će svaki slučaj nepoštivanja naloženih mjera biti sankcionisan u momentu nadzora, pozivamo privredne subjekte, sva pravna i fizička lica, kao i građane da pokažu individualnu i kolektivnu odgovornost, te da predstojeće novogodišnje praznike dočekaju u uslovima i na način koji neće za posljedicu imati represivno djelovanje i sankcionisanje od strane policijskih i inspekcijskih organa.
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u slučaju neprovođenja opštih mjera za sprečavanje zaraze, moguće je izreći novčane kazne koje iznose od 3.000 do 10.000 KM za pravna lica, od 500 do 2.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 2.000 do 8.000 KM za obrtnike. Dodajemo i da su u proteklih 10 mjeseci, zbog nepoštivanja propisanih naredbi i higijesnko-epidemioloških mjera, inspektori KUIP-a su donijeli 1.112 rješenja sa korektivnim mjerama, te izdali 541 prekršajni nalog u novčanom iznosu od 967 305 KM.