Poziv političkim subjektima na dosljednu primjenu zakona tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2020.godine

14.10.2020

Predizborna kampanja za Lokalne izbore koji će se održati 15.novembra 2020.godine počinje sutra. Uzvši u obzir da je sastavni dio predizborne kampanje i javno oglašavanje političkih subjekata, s ciljem upoznavanja birača i javnosti sa programom i kandidatima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo poziva sve političke subjekte da se uzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa slikama kandidata, predizbornim sloganima i porukama. Učesnike lokalnih izbora istovremeno pozivamo da spriječe devastaciju javnih prostora i površina ispisivanjem grafita i natpisa, te prljanje javnih površina rasipanjem, bacanjem ili uništavanjem promotivnog materijala. Naročito ističemo stroge zakonske zabrane plakatiranja na stubovima javne rasvjete i kontaktnoj mreži, stajalištima javnog prijevoza, te zabranu postavljanja reklamnih panoa i lijepljenja plakata na stablima, parkovskoj opremi i objektima.
Inspekcijske kontrole poštivanja navedenih zakonskih odredaba počinju prvog dana predizborne kampanje putem kantonalne komunalne inspekcije kojoj pomoć u radu pružaju komunalni redari kantonalnih javnih komunalnih preduzeća “PARK” i “RAD”, sa kojima je već dogovoren i usuglašen plan i način rada, te prioroteti postupanja. Komunalni redari će u dvije smjene vršiti neposrednu kontrolu na području svih općina u KS, a ovlašteni su da zapisnikom narede uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku, te da istekom ostavljenog roka izvrše kontrolni pregled. Sve evidentirane prekršaje komunalni redari dostavljaće odmah kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležno postupanje.
Istovremeno napominjemo da nadzor nad postupanjem političkih subjekata vrše i nadležne općinske inspekcije, te s tim u vezi očekujemo i njihov dodatni angažman u skladu sa zakonskim nadležnostima (urbanističko-građevinske/komunalne/cestovne), a kako bi nezakonite radnje bile pravovremeno spriječene i sankcionisane.
Također, blagovremeno upozoravamo da će svi evidentirani prekršaji biti sankcionisani na zakonom predviđeni način, odnosno prvobitnim izdavanjem rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, a u slučaju neprovođenja donesenih mjera i prekršajnim sankcijama. U zavisnosti od vrste prekršaja i materijalnog propisa kojim je isti definisan, propisane kazne kreću se do 6.000,00 KM za pravna lica, do 2.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te do 1.500,00 KM za fizičko lice. Pored toga, za nepostupanje po rješenju inspektora Zakonom o inspekcijama su predviđene novčane kazne u iznosu do 15.000,00 KM za pravno lice, odnosno do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te do 1.500 KM za fizičko lice.
Na kraju ističemo da zakonitim postupanjem politički subjekti pokazuju društveno-političku odgovornost prema državi i lokalnoj zajednici i takvim primjerom na praktičan način uvjeravaju birače u istinitost političkih ideja koje zastupaju. To se naročito odnosi na programska opredjeljenja u oblasti zaštite okoliša, zaštite i održavanja javnih prostora i površina, komunalnih djelatnosti i komunalne čistoće.
Stoga još jednom pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju u predstojećoj jednomjesečnoj predizbornoj kampanji da dosljedno primjenjuju zakonske propise u vezi sa oglašavanjem i promocijom, te da navedene aktivnosti vrše samo na zakonom previđen način.