Poziv političkim subjektima na zakonito plakatiranje tokom predizborne kampanje za Opće izbore 2022.godine

02.09.2022

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo podsjeća sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata na području Kantona Sarajevo. Uzevši u obzir dosadašnju praksu, tokom perioda izborne kampanje, i očekivano nepropisno postavljanje plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa predizbornim porukama stranaka i kandidata, može se očekivati dodatno masovno onečišćenje prostora i narušavanje urbanog izgleda grada.
Iz tog razloga pozivamo sve pravne subjekte zadužene za upravljanje i održavanje javnih površina, objekata i instalacija komunalne privrede na području Kantona Sarajevo da poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata i drugih sadržaja, te po potrebi pristupe njihovom hitnom uklanjanju.
Podsjećamo, postavljanje plakata zabranjeno je izvan mjesta određenog za tu svrhu, a zabrana se odnosi na stubovi javne rasvjete, stubove kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stabla, trafo-stanice, nadvožnjake, podvožnjake, pasaže, fasade zgrada, itd.
Kao i prethodnih godina, pomoć u radu komunalnoj inspekciji pružaju komunalni redari kantonalnih javnih komunalnih preduzeća “PARK” i “RAD”, koji će prema usaglašenom dogovoru vršiti neposrednu kontrolu na području svih općina u Kantonu Sarajevo, te evidentirane prekršaje sa zapisnicima i pratećom fotodokumentacijom dostavljati odmah kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležno postupanje.
Istovremeno napominjemo da nadzor nad postupanjem političkih subjekata vrše i nadležne općinske inspekcije (urbanističko-građevinska/komunalna/cestovna), te s tim u vezi očekujemo i njihov dodatni angažman u skladu sa zakonskim nadležnostima, a kako bi nezakonite radnje bile pravovremeno spriječene i sankcionisane.
Također, blagovremeno upozoravamo da će svi evidentirani prekršaji biti sankcionisani na zakonom predviđeni način, odnosno prvobitnim izdavanjem rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, a u slučaju neprovođenja donesenih mjera i prekršajnim sankcijama.
U zavisnosti od vrste prekršaja i materijalnog propisa kojim je isti definisan, propisane kazne kreću se do 6.000,00 KM za pravna lica, do 2.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te do 1.500,00 KM za fizičko lice.
Pored toga, za nepostupanje po rješenju inspektora Zakonom o inspekcijama su predviđene novčane kazne u iznosu do 15.000,00 KM za pravno lice, odnosno do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te do 1.500 KM za fizičko lice.