Prijave nepravilnosti iz nadležnosti Uprave od danas i putem vibera

13.05.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je u službi povećanja otvorenosti i jačanja povjerenja građana u rad javne uprave, otvorila mogućnost da se prijave iz nadležnost inspektorata koji djeluju u sastavu Uprave nakon 16:00 sati pa sve do 22:00 sata, kao i za dane vikenda i praznika, mogu uputiti i slanjem poruke putem vibera na broj:061 160-926.

Kako je od ranije poznato, pravna i fizička lica uočene nepravilnosti i kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inspekcije u sastavu KUIP-a, od 08:00 do 16:00 mogu prijaviti telefonom za prijave na 033/770-156, odnosno mailom kuip@kuip.ks.gov.ba, putem faxa na brojeve 770-151 ili 569-890, kao i putem punjive forme obrazca na službenoj stranici KUIP-a ili direktno u našim službenim prostorijama. Na osnovu svake dobijene prijave inspektori provode usmjerene nadzore po službenoj dužnosti, o čemu, u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS i njime utvrđenim rokovima, obavještavaju podnosioce zahtjeva o konstatovanom činjeničnom stanju i eventualno poduzetim mjerama.
Prijave građana predstavljaju prioritet u postupanju kantonalnih inspektora.