Prolongirano pečaćenje Doma za stare i nemoćne osobe “MIRAN SAN”

07.02.2018

Iako je bilo zakazano za danas u 10:00 sati, pečaćenje Doma za stare i nemoćne osobe “MIRAN SAN” - Mostar, podružnica Ilidža, odgođeno je do roka koji će biti naknadno preciziran shodno ponovno utvrđenom činjeničnom stanju kod subjekta nadzora.

Prinudno izvršenje rješenja kantonalnog inspektora socijalne zaštite o zabrani rada, odgođeno je iz razloga što odgovorno lice Doma nije postupilo po donesenom Zaključku od 19.januara 2018.godine, odnosno nije u ostavljenom roku obezbijedilo smještaj i zdravstvenu zaštitu za 51 štićenika, starih, iznemoglih i većinom bolesnih osoba, koji trenutno borave kod subjekta nadzora.

Inspektorima socijalne zaštite i zdravstvenim inspektorima KUIP-a asistenciju prilikom današnjeg nadzora pružali su i policijski službenici MUP-a KS, te osoblje Hitne pomoći KS.

Ovom činu prethodio je niz inspekcijskih nadzora kantonalnih zdravstvenih, sanitarnih i inspektora socijalne zaštite nad radom Doma za stare i nemoćne osobe “MIRAN SAN”. Od 2015.godine, kada smo dobili prvi zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora kod ovog subjekta, inspektori KUIP-a su izvršili ukupno 12 inspekcijskih nadzora. Radi utvrđenih nepravilnosti pokrenuto je 10 prekršajnih postupaka izdavanjem prekršajnog naloga u ukupnom novčanom iznosu od 11.450 KM, te je izrečeno 11 upravnih mjera, odnosno donijeto sedam rješenja i izdata četiri zaključka. Nakon što inspekcijska rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka nisu izvršena, a u međuvremenu subjekt nadzora, iako posjeduje rješenje o registraciji nadležnog suda, nije uspio obezbijediti potrebna rješenja za rad nadležnih ministarstava (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Ministarstva zdravstva KS), dana 22.augusta 2017.godine donijeto je rješenje o zabrani rada subjekta nadzora. Iako je na ovo rješenje subjekt nadzora izjavio žalbu, drugostepeni organ - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS potvrdilo je rješenje kantonalnog inspektora 19.septembra 2017.godine, čime je ono postalo izvršno. Kako je provedenom kontrolom donesenog rješenja, u novembru 2017. godine, ustanovljeno da subjekt nadzora nije prestao s radom, odlučeno je da se pristupi prinudnom izvršenju- pečačenjem, koje je, kako je već navedeno, bilo zakazano za danas.

Deataljna informacija sa potpunom dokumentacijom, koju su inspektori izuzeli prilikom današnjeg nadzora, biće proslijeđena nadležnim institucijama.

Dodajemo i da je, također, 2015.godine kompletna informacija o radu ovog doma i još pet javnih i privatnih ustanova, koje na području KS zbrinjavaju osobe treće životne dobi, dostavljena i nadležnim ministarstvima.