Ranim otkrivanjem zaraznih bolesti kod životinja spriječiti obolijevanje ljudi i ekonomske gubitke u stočarstvu

12.05.2017

Veterinarski inspektori KUIP-a su u toku 2017.godine donijeli ukupno 129 rješenja, od kojih je najveći broj njih, odnosno 48 ili 37,21%, doneseno u cilju provedbe obaveznih mjera zaštite zdravlja životinja i kontrole zaraznih bolesti. U ovom inspektoratu primljeno je i obrađeno 26 prijava koje se odnose na sumnju ili pojavu zaraznih bolesti na području Kantona Sarajevo.

Između ostalih mjera za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjavanje zaraznih bolesti, koje podrazumijevaju zabrane i ograničenja kretanja, dodatna laboratorijska ispitivanja, obavljanje temeljne dezinfekcije i drugih mjera, od početka godine je izvršena i eutanazija, te neškodljivo uklanjanje 30 životinja. U 25 slučajeva radi se o zaraznoj influenci ptica, u tri slučaja riječ je o brucelozi domaćih preživara, a zabilježena su i dva slučaja infektivne anemije kopitara, dok je zbog prisustva uzročnika američke gnjiloće spaljivanjem uništena 21 pčelinja košnica.

Za kontrolu zaraznih bolesti od krucijalnog značaja je rano otkrivanje znakova bolesti, pravovremeno prijavljivanje veterinarskim organizacijama, te dalje kliničko i dijagnostičko ispitivanje. Samo ranim otkrivanjem bolesti moguće je spriječiti obolijevanje ljudi u slučaju zoonoza, odnosno bolesti koje su prenosive sa životinja na ljude (bruceloza, Q groznica i dr.), ali i spriječiti značajne ekonomske gubitke, koji nastaju uginućima životinja, smanjenjem proizvodnje, pobačajima itd.

Programom zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini, koji je objavljen u Službenom glasniku broj 19/17, propisane su obavezne mjere koje se provode s ciljem ranog otkrivanja i suzbijanja zaraznih boelsti kod pojednih životinjskih vrsta. Program, između ostalog, uključuje kontrolu bruceloze kod preživara, infektivne anemije kopitara, kliničko i dijagnostičko ispitivanje američke gnjiloće, vakcinaciju pasa protiv bjesnila i druge mjere.