Reakcija KUIP-a na Apel Naše stranke

07.08.2020

Nakon što je juče klix.ba objavio Apel Naše stranke u kojem se navodi da "broj novozaraženih osoba virusom COVID-19 u Kantonu Sarajevo konstantno raste, a istovremeno, direktorima i direktoricama domova zdravlja Kantonalna uprava za inspekcijske poslove šalje dopis u kojem dijelu medicinskih radnika i radnica zabranjuje da se javljaju na telefon", smtrajući da su građani uskraćeni za pojašnjenje i tačnu informaciju u vezi iznesenih navoda, ističemo sljedeće:
 
Dan nakon izvršenog usmjerenog inspkcijskog nadzora u JU Dom zdravlja KS, s ciljem zaštite javnog i interesa pacijenata Rješenjem Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od 23.07.2020.godine, medicinskim sestrama-tehničarima i upslenicima te ustanove koji su u štrajku, zabranjeno je da pacijentima telefonskim putem ili u neposrednoj komunikaciji odgovaraju "u štrajku smo". Istim rješenjem odgovornom licu Doma zdravlja, između ostalog, je naređeno da u centralnim objektima i područnim ambulantama obezbijedi funkcionalne telefonske linije za pozive pacijenata i građana, radi pružanja pravovremenih zdravstvenih usluga, a u skladu sa naredbama kriznih štabova.
 
Pojašnjavamo da je provedeni inspekcijski nadzor iniciran prijavama nezadovoljnih pacijenata koji su se obratil nadležnoj inspekciji, a koja je u tom smislu i u skladu sa zakosnkim ovlaštenjima poduzela mjere iz svoje nadležnosti. Na kraju ističemo da je u aktuelnom epidemiološkom trenutku neophodno voditi računa o blagovremenom, istinitom i objektivnom infomisnaju u cilju dobrobiti društva u cjelini.