Rješenja kontaktima oboljelih od COVID-a 19 KUIP izdaje na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS

19.11.2020

Posljednjih dana Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS svakodnevno se, telefonskim putem i neposrednim dolaskom u prostorije Uprave, obraća veliki broj naših sugrađana, među kojima i izliječenih od COVID-a 19, a koji od inspekcijskih organa naknadno zahtjevaju izdvanje rješenja o samoizolaciji. Iako smo do sada više puta o tome obavještavali javnost, još jednom ponavljamo da sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS rješenja o zabrani kretanja donose isključivo na osnovu epidemiološki izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS i to za osobe koje su bile u direktnom kontaktu sa oboljelima od COVID-a 19 ili sa osobama za koje postoji sumnja da su zaražene koronavirusom.
Rješenja oboljelima od COVID-a 19 kao i najužim članovima njihovih porodica, koji imaju istu adresu prebivališta, donosi Ministasrtvo zdravstva KS. I u ovom slučaju rješenja se donose na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS, koji postupa po dobijenim epidemiološkim upitnicima ordinirajućih ljekara, koji su prva adresa za sve oboljele ili potencijalno oboljele pacijente.
Bitno je istaći da se dnevni izvještaji o broju donesenih rješenja dostavljaju zavodima za javno zdravstvo Federacije i KS , kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, čiji službenici prate poštivanje samoizolacije.
Dodajemo i da su na osnovu dostavljenih službenih zabilješki policije, zbog kršenja zabrane kretanja, sanitarni inspektori protiv 31 osobe u KS pokrenuli prekršajne postupke pred nadležnim sudom.
Od početka pandemije kantonalni sanaitarni inspektori su donijeli ukupno 5.795 rješenja o zabrani kretanja, od koji je za 5.236 vrijeme izolacije proteklo, uz napomenu da se navedena rješenja donose svakodnevno i po hitnom postupku, odnosno danom prispjeća u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS.