Sanitarni inspektori i inspektori za hranu KUIP-a kontinuirano prate provjeru zdravstvene ispravnosti vode za piće na području KS

04.07.2019

Sanitarni inspektori i inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, s ciljem zaštite zdravlja i života građana, kontinuirano prate provjeru zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Kantona Sarajevo koju redovno obavlja Zavod za javno zdravstvo KS. Naime, uposlenici Zavoda svakog mjeseca vrše uzorkovanje i osnovne analize vode iz sistema gradskog vodosnabdijevanja na mikrobiološku i fizičko-hemijsku ispravnost, a koje ne uključuju ispitivanje prisustva metala. Analizom dosadašnjih rezultata utvrđeno je da su svi uzorci zadovoljili ispitivane organoleptičke, fizičko-hemijske i mikrobiološke parametre koje propisuje Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
 
Napominjemo, da Služba za sanitarnu zaštitu i kontrolu vode KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo provodi praćenje kvaliteta vode za piće u skladu sa standardima propisanim zakonskim i podzakonskim aktima, a dobijene rezultate analiza u formi godišnjeg izvještaja dostavljaju Federalnom ministarstu zdravstva. Provjeru zdravstvene ispravnosti vode za piće namijenjene javnom vodosabdijevanju vrše kantonalni inspektori preko JU Zavod za javno zdravstvo KS i u slučaju eventualnih odstupanja vrijednosti parametara predviđenih Pravilnikom poduzimaju sve mjere kako bi voda za piće bila zdravstveno ispravna.

Podsjećamo, sanitarni inspektori su tokom 2017.godine, radi čestih prekida u isporuci vode u KS, uzeli službene uzorke iz distributivne mreže krajnjeg potrošača na četiri mjerna mjesta u općinama Stari Grad, Centar, Ilidža i Vogošća, koji su radi uporedne analize dati na ispitivanje Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Po dobijenim rezultatima utvrđeno je da je voda iz distributivne mreže krajnjeg potrošača zdravstveno ispravna, kao i da su alalize laboratorijskih ispitivanja Zavoda i nadležne službe ViK-a bile kompatibilne.