Skupština KS sa 26 glasova usvojila Izvještaj KUIP-a za 2021.godinu

06.06.2022

Skupština Kantona Sarajevo danas je u sedmom nastavku 52. radne sjednice usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji je skupštinskim zastupnicima prezentirao direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo Fahir Halilović.
 
Tom prilikom Halilović je naveo da je prema godišnjem Programu rada za 2021. godinu bilo planirano da se izvrši 37.769 inspekcijskih nadzora, a da je obavljeno 45.444, što je više za 7.675 inspakcijskih nadzora ili 20,32 posto.
- S ciljem uklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti donijeli smo ukupno 4.266 rješenja, što je u odnosu na 2020. godinu, kada je donijeto čak 10.014 rješenja, manje za 5.748 rješenja. Također, izdato je i 4.435 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu oko 4,37 miliona KM.
Menadžment je tokom cijele godine insistirao da se prema subjektima nadzora koriste preventivne i korektivne mjere kako bi se izbjegle nepopularne, represivne mjere, izuzev dvije oblasti koje se tiču kršenja odredaba Zakona o fiskalnim sistemima i povreda Zakona o radu - istakao je Halilović.
 
S obzirom na težinu, obim i značaj radnih zadataka ne možemo biti nezadovoljni postignutim rezutatima i našim djelovanjem kao jednog od najbitnijih instrumenata izvršne vlasti Kantona Sarajevo, što je prepoznato i od strane skupštinskih zastupnika koji su sa 26 glasova usvojili Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2021.godinu, bez suzdržanih i glasova protiv.