Stalne aktivnosti inspekcijskih organa na suzbijanju bespravnog prometa:Prioritet sprječavanje prodaje akcizne robe

04.04.2019

U skladu sa akcionim planom, kojim su definisani zadaci, ciljevi i aktivnosti na suzbijanju bespravnog prometa roba, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, svakodnevno su na terenu s ciljem suzbijanja bespravnog prometa. Inspekcijske nadzore provode u svim općinama u Kantonu Sarajevo, s tim da je pojava nelegalnog prometa najprisutnija, a samim tim i potreba za intervencijom inspekcijskih organa, na lokalitetima oko pijačnih prostora Grbavica, Otoka, Ilidža, Markale, Vogošća, Hadžići, te u ulicama Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, Muhameda Kantardžića i dr.

Na suzbijanju ulične prodaje inspektori su angažovani i danima vikenda, a inspekcijskim nadzorom obuhvaćene su i osobe koje nelagalni promet obavljaju uz zelene pijace, pijace rabljenom robom, odnosno vrše prodaju na otvorenom u općinama Kantona Sarajevo. Potrebno je naglasiti da se inspekcijski nadzori obavljaju i unutar pijaca Markale, Stup, Ilidža, Ciglane, kao i na Autopijaci na Stupu, pijaci rabljenom robom u Ilijašu, kao i kod fizičkih i pravnih lica za koje se sumnja da se bave trgovinom akciznih roba, bez potrebne dokumentacije i dokaza o porijeklu robe. Upravo bespravna prodaja robe te vrste, odnosno cigareta i rezanog duhana, je ono što predstavlja prioritet inspkcijskih nadzora tržišno-turističkih inspektora Uprave.

Protiv lica koja su zatečena u vršenju bespravnog prometa, odnosno obavljanju trgovinske djelatnosti bez odobrenja za rad nadležnog organa i vjerodostojne prateće dokumentacije, najčešće se podnose zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog (Općinskog suda u Sarajevu), a roba koja je predmet prekršaja (cigarete, rezani duhan, ručno motane cigarete, filteri za cigarete, odjeća, obuća, kućne potrepštine i sl.) se izuzima i predaje Direkciji robnih rezervi KS do okončanja sudskog procesa. Nažalost, osobe koje obavljaju bespravni promet su pretežno povratnici u prekršaju, koji se više puta sankcionišu prekršajnim nalozima, a nakon toga i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda.

U toku 2018.godine Inspektorat tržišno-turističke inspekcije podnio je 172 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda, dok su za 14 fizičkih lica izdali prekršajne naloge u iznosu od 14.000 KM. U tom periodu izuzeta je i Direkciji robnih rezervi Kantona Sarajevo, do okončanja sudskih postupaka, predata roba u ukupnoj vrijednosti od cca 96.560 KM. Radi se o količini od oko 15.840 kutija cigareta različitih proizvođaća sorto u originalnom pakovanju bez akciznih markica i ručno pravljenim cigaretama (pakovanim 20/1), te oko 614 kilograma rezanog duhana ( pakovanja po 500 i 250 grama). Osim toga, u prva dva mjeseca 2019. godine izuzete su 2.662 kutije cigareta bez akciznih markica u vrijednosti od 7.472 KM, dok su protiv 14 fizičkih lica podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda.

Neophodno je napomenuti i da inspektori KUIP-a KS imaju veoma uspješnu, svakodnevnu, saradnju sa svim policijskim upravama u Kantonu Sarajevo, u smislu pružanja policijskih asistencija pri radu inspektora. Nezanemariv je i angažman policijskih službenika na suzbijanju bespravnog prometa u općinama na kojima djeluju. Iz tog razloga česta je pojava da kantonalni tržišno-turistički inspektori budu pozvani u prostorije policijskih uprava kako bi izvršili izuzimanje cigareta, bez akciznih markica, od fizičkih lica koja su prilikom policijske ophodnje zatečena u bespravnom prometu. Dodajemo i da na svim javnim okupljanjima u Kantonu Sarajevo (koncerti, utakmice, sajmovi i sl.) policijski službenici i inspektori KUIP-a KS, zajednički djeluju na suzbijanju bespravnog prometa.