Stalne aktivnosti na suzbijanju nelegalne ulične prodaje u KS

03.08.2017

Nastavljajući aktivnosti suzbijanja bespravnog prometa roba na cijelom području Kantona Sarajevo, posebeno visokoackiznom robom, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, u drugoj polovini jula 2017.godine, oduzeli 1.180 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju, 36 kutija ručno pravljenih i pakovanih cigareta (20/1), te 11 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 grama.
Radi prisutnog problema nelegalnog pometa i manipulacije prehrembenim proizvodima (voće, povrće, kukuruz, palačinci) u uličnoj prodaji, timskim nadzorima tržišno-turističkih inspeketora i pripadnika MUP-a KS početkom jula su se pridružili sanitarni i inspektori za hranu KUIP-a. U okvirima njihove nadležnosti, a radi neispunjavanja sanitarno-higijenskih uslova za proizvodnju, promet i distribuciju hrane, izrekli su novčane sankcije za 17 osoba u iznosu od 4.125 KM.
Realizirajući aktivnosti predviđene Akcionim planom suzbijanja bespravnog prometa roba u KS mobilni tim tržišno-turističkih inspektora i pripadnika Jedinice za podršku MUP-a KS, koji svakodnevno patrolira gradom, u protekla dva mjeseca je radi nelegalnog prometa kontrolisao 121 osobu. Za njih 68 su izdati prekršajni nalozi u iznosu od 20.400 KM, protiv 36 osoba su pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim sudom, dok ih 17 nije identificirano. Roba kojom je učinjen prekršaj, u vrijednosti od oko 16.000 KM, predata je Direkciji za robne rezerve KS do okončanja postupka.