Suzbijanje nelegalne prodaje u KS: Za 10 mjeseci izrečene novčane sankcije u iznosu većem od 50.000 KM

22.11.2019

U okviru realizacije Akcionog plana za suzbijanje bespravnog prometa roba na području KS, tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su za 10 mjeseci tekuće godine izuzeli robu kojom je vršen nelegalni promet u ukupnoj vrijednosti od 27.579,70 KM.
 
Radi se o količinama od 5.133 kutija cigareta, 1.704 kg duhana u listu, sedam kg rezanog duhana, te ostaloj robi kao što su knjige, garderoba, voće i povrće, koja je predata Direkciji robnih rezervi Kantona Sarajevo do okončanja sudskih postupaka. U navedenom periodu inspektori su podnijeli 65 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Općinskim sudom protiv osoba koje su obavljale trgovačku djelatnost bez rješenja za rad nadležnog organa i vjerodostojne prateće dokumentacije o porijeklu robe. Za utvrđene prekršaje u posmatranom periodu izdate su i novčane sankcije, odnsono 50 prekršajnih naloga u iznosu od 50.500,00 KM.
 
S ciljem suzbijanja bespravnog prometa tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS, provode kontinuirane nadzore na svim frekventnim lokalitetima Kantona Sarajevo, među kojima su i najfrekventnije gradske ulice, te prostori oko tržnica i pijaca ( M.M. Bašeskije, Ferhadija, Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, Muhameda Kantardžića, lokaliteti pijaca Grbavica, Otoka, Ilidža, Markale, Vogošća, Hadžići, kao i lokalitet ispred Gradskog groblja Vlakovo).
 
Uz asistenciju MUP-a KS kantonalni inspektori nastavljaju rad na suzbijanju nelegalnog prometa u redovnim i usmjerenim inspekcijskim nadzorima uz napomenu da su u segmentu zauzimanja javne površine nadležne općinske komunalne inspekcije.