Suzbijanje nelegalne prodaje u KS:Prekršioci sankcionisani, oduzeta roba predata Direkciji za robne rezerve KS

08.05.2017

Inspekcijskim nadzorima Kantonalne tržišno-turističke inspekcije, koji se na području Kantona Sarajevo vrše uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS u skladu sa akcionim planom suzbijanja bespravnog prometa roba, u proteklom mjesecu (od 01.aprila, do 02.maja 2017.godine) bilo je obuhvaćeno ukupno 40 osoba. Kontrole bespravnog prometa roba vršene su na svim frekventnim lokacijama i ulicama Kantona, kao i oko prostora tržnica-pijaca sa akcentom na prodaju akcizne robe, bez odobrenja mjerodavnog organa i dokumentacije o porijeklu. U sklopu navedenih aktivnosti tržišno-turistički inspektori ove uprave, između ostalog, su oduzeli:

-580 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju
-139 komada ručno pravljenih i pakovanih cigareta (20/1), te
- 22 kg rezanog duhana pakovanog po 500 i 250 grama

Protiv 20 osoba koje su obavljale nelegalnu prodaju pokrenuti su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda, za njih 11 su izdati prekršajni nalozi u ukupnom novčanom iznosu od 3.300,00 KM, a preostalih devet su NN lica. Izuzeta roba koja je bila predmet prekršaja, u vrijednosti od oko 4.640,00 KM, predata je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo do okončanja postupka.
Ove aktivnosti inspekcijskih organa biće nastavljene i u predstojećem periodu, prema prethodno utvrđenom rasporedu, sa pripadnicima Specijalne jedinice, kao i službenicima policijskih uprava MUP-a Kantona Sarajevo.