Tokom bajramskih praznika pojačane inspekcijske kontrole ugostiteljskih objekata u KS

03.08.2020

U saradnji sa pripadnicima Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova KS sanitarni inspektori su tokom bajramskih praznika vršili kontrole radnog vremena i primjene higijensko-epidemiloških mjera u ugostiteljskim objektima na području KS. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali donošenjem tri rješenja o zabrani rada, a izdali su i dva prekršajna naloga u iznosu od 4.000 KM, podnijeli jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, te donijeli četiri rješenja sa korektivnim mjerama. U uslovima epidemije težište inspekcijskih nadzora u ugostiteljskim objektima je vezano za osobe koje pripremaju i uslužuju hranu, za koje je, poznavajući put prenosa koronvirusa i pogoršanu epidemiološku situaciju u KS, osim pojačane lične i higijene objekata neophodno i pridržavanje propisanih mjera, posebno nošenje maski. S druge strane nošenje maski u zatvorenim prostorima ugostiteljskih objekata za goste je obavezno prilikom ulaska i izlaska, kao i plaćanja računa.
Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Kantonu Sarajevo provode nadzore iz svoje nadležnosti nad primjenom donesenih naredbi kriznih štabova Federalnog i Ministarstva zdravstva KS, kao i donesenih preporuka i mjera zavoda za javno zdravstvo oba nivoa vlasti, što ćemo činiti i dalje i prilagođavati se eventualno novim mjerama.
Od mjeseca marta 2020.godine do danas saniatrni inspektori KUIP-a izvršili su 6.880 inspekcijskih nadzora, a osim ugostiteljskih kontrolisani su i trgovački objekati, tržni centri, kozemtički/frizerski saloni, pekare, te ostali subjekati nadzora na koje se donesene naredbe odnose. U toku proteklog mjeseca je izvršeno 1.200 kontrola, a zbog nepoštivanja donesenih naredbi, nenošenja maski, nepoštivanja fizičke distance, neobavljane obavezne dezinfekcije i neposjedovanja dezobarijere izrečena su 23 prekršajna naloga u iznosu od 37.750 KM. U periodu od marta do danas broj izdatih prekršajnih naloga je 96 sa novčanim iznosom od 159. 595 KM. U tom periodu doneseno je i 728 rješenja kojima su naređene korektivne mjere sa rokom izvršenja od 24 sata.
Intenzivne inspekcijske kontrole nastvaljaju se i u predstojećem periodu, iako se po preporukama kriznih štabova dodatno trebaju uključiti i općinske inspekcije, a neophodno je i krajnje vrijeme da pokažemo maksimalnu idividualnu i kolektivnu odgovoronost, počev od najmlađih do osoba treće životne dobi, jer očigledno je da virus ne bira.