Tokom Dana državnosti BiH u KS kontrolisano 769 radnika

01.12.2022

 
Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom Dana državnosti Bosne i Hercegovine kontrolisali 769 radnika čijim poslodavcima je 25.novembar, koji se obilježava kao Dan državnosti BiH, bio redovan radni dan.
Kontrolisanim poslodavcima je zapisnički naloženo da najskanije do kraja decembra 2022. godine inspektorima dostave novembarske platne liste na kojima će radnicima biti evidentirano i priznato pravo na povećanu platu. Inspektori su nastavili nadzore na ove okolnosti i na osnovu dobijenih zahtjeva za inspekcijski nadzor, među kojima se veći dio njih odnosi na rad subjekata za dane praznika. Iz navedenog razloga napominjemo da Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već je članom 76. tog zakona propisano da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, između ostalog, na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.
Istovremeno najavljujemo da će tokom predstojećeg perioda po istom zakonskom osnovu biti kontrolisani i privredni subjekti koji su, prema saznanjima inspektora, radili proteklog petka, a koje inspekcija rada, zbog potkapacitiranosti, nije kontrolisala na dan državnog praznika. Istovremeno ističemo da je uvidom u dobijene prijave sve manje onih koje se odnose na neisplaćivanje naknade za rad na dan državnog praznika, što ukazuje na činjenicu da strateško opredjelenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za sistemsko uređenje u oblasti radnih odnosa, postupno vodi ka ostvarenju zadatih ciljeva.