Tokom predstojećih prvomajskih,odnosno bajramskih praznika pojačani nadzori inspektora rada

29.04.2022

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom predstojećih prvomajskih,odnosno bajramskih praznika provoditi aktivnosti pojačanih nadzora nad radom poslodavaca u Kantonu Sarajevo u pogledu poštivanja prava radnika na uvećanje plaće za rad tokom praznika. Iz navedenog razloga  pozivamo sve poslodavce koji će raditi u vrijeme praznika na obavezu poštivanja člana 76.Zakona o radu,kojim je propisano da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad na dan praznika,ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, a u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 

Ujedno najavljujemo da će kontrole na ove okolnosti biti nastavljene i tokom cijelog mjeseca juna, do kada svi radnici kojima je to pravo uskraćeno kantonalnoj inspekciji rada mogu podnijeti prijavu radi pokretanja postupka inspekcijskog nadzora.

Provjere poštivanja navedenih zakonskih obaveza kod poslodavaca inspektori ce vršiti tokom mjeseca jula.

 

Podjećamo, Zakon o radu ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, ali propisuje novčane sankcije zbog neuvećanja plaće radnicima  u skladu sa članom 76. Zakona, radi čega su predviđene  novčane sankcije koje iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna lica, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica i poslodavce registrirane kao fizičk lica.