Tokom protekle sedmice izvršeno oko 100 nadzora u vezi za kretanjem cijena na tržištu KS

14.03.2022

Prema izvještaju Inspektorta tržišno-turističke inspekcije, tokom protekle sedmice (od 07.03.2022 do 13.3. 2022.godine) inspektori su provodeći nadzore nad prijenom Zakona o kontroli cijena, te odluka Vlade FBiH i Kantona Sarajevo o mjerama neposredne kontrole cijena, izvršili ukupno 95 inspekcijskih nadzora, te su radi utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u skladu sa Zakonom o kontroli cijena u ukupnom novčanom iznosu od 10.500 KM.
 
Od navedenog broja izrečenih prekršajnih naloga njih njih 7 se odnosilo na kršenje odluka Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole cijena u odnosu na propisane marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, kao i naftu i naftne derivate, te 10 na Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za KS, utvrđivanjem marži.
 
Uz poziv svim subjektima nadzora na pridržavanje pozitivnih zakonskih propisa napominjemo da se nadzori nad provođenjem Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate vrše sa posebnim akcentom na primjeni tačke IV navedene odluke. Istom je definisano da se "Vrijednost popisanih zatečenih zaliha proizvoda iz tačke II. ove odluke i obračun nabavne cijene vrši u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2-Zalihe".