U 2019.godini inspektori rada izvršili više od 4.200 nadzora, broj prijava veći za 28,19% u odnosu na godinu ranije

29.01.2020

S ciljem kontrole radnopravnog statusa radnika i ostvarivanja prava iz radnog odnosa nadležni inspektorat Uprave tokom cijele godine provodi redovne i pojačane inspekcijske nadzore u poslijepodnevnim satima, danima vikenda, kao i praznicima. Tokom 2019.godine kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 4.218 inspekcijskih nadzora, u postupku kojih su evidentirali rad 320 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja. Zbog evidentiranih nepravilnosti u primjeni Zakona o radu i na osnovu njega donesenih propisa inspektori su za proteklih 12 mjeseci izdali ukupno 1.058 prerkšajnih naloga u novčanom iznosu od 782.956,00 KM, uz dvije prekršajne prijave kod nadležnog suda, te izdali 190 upravnih mjera, odnosno rješenja.
U protekloj godini Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite dostavljeno je 1.617 prijava za vršenje inspekcijskog nadzora, što je za 455 ili 28,19 % više u odnosu na 2018. godinu. Podnosioci zahtjeva su, nakon provedenog postupka pravovremeno, pisanim putem, obaviješteni o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama.
Kako je i poznato, Programom rada Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, pojačani nadzori redovno se planiraju i provode kod poslodavaca u vrijeme državnih i vjerskih praznika, tj. u dane koji su Odlukom Vlade FBiH proglašeni neradnim. Takve kontrole imaju za cilj da se radnicima koji rade za vrijeme praznika omogući pravo na povećanu plaću u skladu sa članom 76. Zakona o radu. Tokom 2019.godine kontrolama inspektora rada za praznike je bilo obuhvaćeno blizu 7.600 radnika trgovačkih centara, ugostiteljskih objekata, većih trgovačkih lanaca i marketa. Za sve njih poslodavci su, prema nalogu inspekcije rada, bili dužni dostaviti dokaz o uvećanju plaće na način kako je predviđeno zakonskim propisima i internim aktima poslodavaca, što je i učinjeno u ostavljenom roku.
Na navedene okolnosti inspektori su vršili nadzore i na osnovu dobijenih prijava oštećenih uposlenika, te je u protekloj godini, zbog kršenja odredaba Člana 76. Zakona o radu, izrečeno osam prekršajnih naloga u iznosu od 24.000 KM.
Ipak, najveći broj novčanih kazni iz nadležnosti kantonalne inspekcije rada u protekloj godini izrečen je poslodavcima zbog angažovanja radnika na crno, te nevođenja evidencija o radnom vremenu radnika, što je obaveza koja proizilazi iz Člana 43. Zakona o radu.