U fokusu Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu očuvanje zdravlja građana

03.05.2024

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo kontinuirano radi na poboljšanju svojih planiranih aktivnosti,  kako bi se osigurao zakonit rad na terenu, ali i kako bi se pružila podrška subjektima nadzora, u smislu poštivanja zakonskih odredbi. 
Akcenat Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu stavlja se na očuvanje zdravlja ljudi, te na sprječavanju širenja zaraznih bolesti različitim putevima. 
Uvažavajući isto planirane aktivnosti za naredni period Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu su kontrole zdravstvenih ustanova, kako privatnih tako i javnih, glede poštivanja prijavljivanja zaraznih bolesti, zatim zajedničke kontrole sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo KS, vezano za kontrole bolničkih infekcija.
Na osnovu informacijama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo o provedbi imunizacije, sanitarni inspektori će nastaviti zakonom propisane aktivnosti. Osim toga, sanitarni inspektori će vršiti i kontrolu trgovina u kojima se prodaju proizvodi za njegu i uljepšavanje tijela, kao i trgovina koje vrše prodaju i distribuciju robe porijeklom iz Kine, s obzirom da je u prethodnom periodu uočeno da se na tržištu nalazi roba koja nije propisno deklarisana, bez jasnog roka upotrebe, što se može tretirati zdravstveno neispravnim proizvodom.
Zdravstveni inspektori će kontrolisati pružanje zdravstvene zaštite u kućnim posjetama, a nastavit će i sa kontrolom stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija, te će započeti aktivnosti vezane za kontrolu ustanova koje se bave alternativnom medicinom.
Farmaceutska inspekcija će se bazirati na kontrolu bolničkih apoteka, te će nastaviti i kontrolu režima i propisivanja lijekova s akcentom na psihofarmaceutike, kao i kontrolu proizvodnje galenskih proizvoda.
Inspektori za hranu u timskom radu sa veterinarskim inspektorima vršit će službene kontrole u ugostiteljstvu s akcentom na proizvode ribarstva, te u ćevabdžinicama, kao i u objektima gdje se prodaju sladoledi. Tokom službenih kontrola vršit će se uzorkovanje hrane, kao i kontrola higijene površina uzimanjem briseva, a analize za isto vršit će JU Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
RASSF obavijesti koje dostavlja Agencija za sigurnost hrane BiH, inspektori za hranu će tretirati kao prioritet, s obzirom da se radi o sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, koji je osnovni alat za razmjenu informacija između kompetentnih institucija u slučajevima kada postoji rizik za ljudsko zdravlje nastao hranom, zbog kojeg su pokrenute određene mjere poput povlačenja ili zabrane uvoza određenih proizvoda.
Dodajemo i da je radi lakšeg postupanja prilikom zahtjeva za uništenje robe sa proteklim rokom trajanja, a vezano za proštivanje člana 11. tačka 9. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08 i 65/10) kojim je definisano da "pri uništenju navedenih dobara prisustvuje predstavnik sanitarne inspekcije", sačinjena interna instrukcija, prema kojoj će sanitarni inspektori postupati u narednom periodu.