U inspekcijskom nadzoru zdravstvenog inspektora utvrđeno: 30% bolničkih kapaciteta JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”obezbijeđeno za COVID pacijente

30.10.2020

U JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” od 315 raspoloživih kreveta, 97 je obezbijeđeno za COVID oboljele s lakšom i srednje teškom kliničkom slikom čime je u postupku danas hitno provedenog inspekcijskog nadzora, kantonalni zdravstveni inspektor konstatovao da je ta ustanova 30% bolničkih kapaciteta obezbijedila za liječenje tih pacijenata.
 
Od ukupnog broja bolničkih postelja za oboljele od korona virusa na Odjeljenju za neurologiju Opće bolnice osposobljeno je 37 kreveta, na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 30, dok su kapaciteti od 30 kreveta na novoformiranom Infektivnom odjelu već popunjeni. Uz ostali medicinski kadar, koji je obezbijeđen preraspodjelom zaposlenog medicinskog osoblja Opće bolnice, za brigu o COVID pacijentima sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom, brinuće i tri specijalista infektologije.
 
Osim toga, zdravstvenom inspketoru je rečeno da se do polovine decembra očekuje završetak radova na rekonstrukciji bivše Garnizone ambulante u krugu bolnice sa kapacitetom od 44 kreveta, a koja će također biti stavljena na raspolaganje COVID pacijentima sa lakšom i srednje teškom kliničkom slikom. Podsjetimo, provedeni zdravstveni nadzor inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” izvršen je po Zaključku Vlade KS, donesnom tokom jučerašnjeg vanrednog zasjedanja, a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 25.10.2020.godine.