U jeku ljetne turističke sezone kontrole rada turističkih vodiča na području KS

05.07.2024

Tokom ljetne turističke sezone fokus inspekcijskih aktivnosti Inspektorata tržišno-turističke inspekcije, između ostalog, usmjeren je i na rad turističkih vodiča u Kantonu Sarajevo, a u pogledu posjedovanja odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa prema mjestu prebivališta, kao i ispunjavanja uslova za turističkog vodiča.
Pri obavljanju poslova turistički vodič mora imati iskaznicu kojom se utvrđuje njegovo svojstvo, a koju mora nositi na vidljivom mjestu. Iskaznicu turističkog vodiča izdaje nadležno kantonalno ili federalno ministarstvo.
Tokom mjeseca juna u intenziviranim nadzorima radnim danima i danima vikenda na području Kantona Sarajevo zatečeno je petnaest lica u obavljanju turističke djelatnosti od čega 14 turističkih vodiča i jedan turistički pratilac, od kojih osam lica koja su bila angažovana na poslovima turističkog vodiča i jedno lice koji je bilo angažovano na poslovima turističkog pratioca, nisu ispunjavali Zakonom predviđene uvjete. S obzirom na utvrđene nepravilnosti postupajući inspektori su izdali ukupno 14 prekršajnih naloga u iznosu od 1.800,00 KM i jedno rješenje o otklanjanju nedostataka turističkim vodičima, turističkim pratiocima i turističkim agencijama koje su angažovale lica koja nisu osposobljena za obavljanje turističke djelatnosti, a što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o turizmu KS ("Sl. Novine KS" br.19/2016, 31/2017, 34/2017 i 13/2021).
Navedenim zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM za prekršaj kazniti fizičko lice ako bez odobrenja nadležnog organa obavlja poslove turističkog vodiča i ako pruža usluge turističkog pratioca, a ne ispunjava zakonom propisane uslove. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM će se kazniti pravno lice i novčanom kaznom od 100,00 KM odgovorno lice u pravnom licu ukoliko ne osigura stručnog radnika koji je osposobljen za rad u turističkoj djelatnosti.
 
U toku inspekcijskih nadzora uočeno je da je najveći broj turista kontrolisanih tura bio iz Kine, Saudijske Arabije, Turske, Italije i Slovenije.
Imajući u vidu da je Kanton Sarajevo prepoznat kao atraktivna turistička destinacija, posebno tokom ljetnih mjeseci, te da prihodi od turizma daju značajan doprinos razvoju privrede Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske posove KS će posredstvom Inspektorata tržišno-turističke inspekcije i u predstojećem periodu poduzimati aktivnosti iz svoje nadležnosti u ovoj oblasti, odnosno općenito nastaviti nadzore nad primjenom Zakona o turizmu KS, kako bi se osiguralo što efikasnije korištenje turističkih potencijala u zakonskim okvirima.