U KS intenzivne inspekcijske kontrole poštivanja donesenih naredbi i mjera

06.07.2020

Donošenje nove naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS znači nastavak pojačanih inspekcijskih aktivnosti, s obzirom da kada je riječ o mjerama čiju primjenu mi nadzorujemo, bitnijih promjena u odnosu na prethodno donesene naredbe Federalnog štaba Ministarstva zdravstva nije bilo.
U postupku pojačanih kontrola nad provođenjem i poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u vozilima javnog gradskog prijevoza sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada su izvršili 79 inspekcijskih nadzora.
Kontrolisano je 1.074 putnika, od kojih devet osoba u momentu nadzora nije imalo masku, od kojih dvije iz zdravstvenih razloga to nisu bile u mogućnosti, dok su ostali putnici evidentirani i upozoreni na poštivanje te mjere. U pet kontrolisanih vozila konstatovano je nepoštivanje socijalne distance,a u istom broju vozila kao nedostatak je konstatovano da kabine vozača nisu bile odvojene pleksiglasom. U svim kontrolisanim vozilima javnog gradskog prijevoza oba prijevoznika osigurala su dezinfekciona sredstava za dezinfekciju radnog prostora. U slučajevima konstatovanih nedostataka inspektori su djelovali preventivno i korektivno prema subjektima nadzora i građanima, ali ne isključujemo mogućnost represivnog djelovanja u predstojećem periodu.
 
Napominjemo da inspektori u saradnji sa policijskim službenicima vrše pojačani nadzor nad primjenom mjera nadležnih organa što smatramo važnim za dalje sprečavanje širenja bolesti i zaštite javnog zdravlja, kao i jačanje discipline kod građana i privrednih subjekata radi dosljedne primjene donesenih mjera.
 
U periodu intenzivnih inspekcijskih nadzora u KS od marta 2020.godine, koji su dodatno pojačani od 15.juna, sanitarni inspektori KUIP-a su izvršili 4.958 inspekcijskih nadzora, a zbog nepoštivanja socijalne distance i nenošenja maski izrečeno je 470 rješenja sa korektivnim mjerama i 75 prekršajnih naloga u iznosu od 121.345,00 KM.
Podsjetimo, nadzori se osim u sredstvima javnog prevoza, provode i u svim objektima na koje se naredbe odnose, a to su ugostiteljski objekti, trgovine, tržni centri, pekare, frizerski/kozmetički saloni, ustanove socijalne zaštite kao i u drugim objektima na osnovu dobijenih predstavki.
S ciljem zaštite potrošačkih interesa nadzore iz svoje nadležnosti u redovnim i usmjerenim nadzorima intenzivno provode i tržišno-turistički inspektori. U posmatranom periodu do danas tržišno-turistički inspektori su izvršili 1.260 inspekcijskih nadzora. Radi kršenja odredaba Zakona o kontroli cijena, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o unutrašnjoj trgovini djelovali su izdavanjem 557 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 459.490 KM, a izdali su i 28 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, te 19 rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka uz pokretanje 10 prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom.
 
Pozivamo subjekte nadora i građane da se u uslovima aktuelne epidemiloške situacije u Federaciji BiH i KS striktno pridržavaju donesenih naredbi kriznih štabova, općih i posebnih preporuka, a naročito da nose zaštitne maske u zatvorenom javnom prostoru, kao i da održavaju minimalnu fizičku distancu.