U KS intenzivnije inspekcijske kontrole tokom ljetne turističke sezone, posebno tokom 25. SFF-a

09.08.2019

Početkom ljetne turističke sezone u Kantonu Sarajevo počela je i realizacija Plana pojačanih inspekcijskih nadzora nad radom objekata koji obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost, kako radi visokih temperatura tako i radi održavanja Sarajevo Film Festivala, tokom čijeg se održavanja očekujuje veliki broj turista u glavnom gradu BiH. Akcenat kontrolnih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske posloev KS u ovom periodu stavljen je na zdravstvenu ispravnost, sljedivost, te uslove u pogledu procesne higijene, kao i temperature prostora i opreme za čuvanje i izlaganje proizvoda. S ciljem blagovremenog utvrđivanja i otklanjanja eventualnih nepravilnosti kod subjekata nadzora kantonalni veterinarski inspektori do sada su kontrolisali 105 subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, uključujući proizvodnju i promet mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda, te proizvodnju i promet konzumnih jaja. Usmjerenim inspekcijskim nadzorima obuhvaćeni su i pijačni prostori u kojima se prodaju lahko kvarljive namirnice životinjskog porijekla, kao i ugostiteljski objekti.
 
Radi provjere ispravnosti proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji za laboratorijsku analizu je uzeto ukupno 114 uzoraka različitih proizvoda životinjskog porijekla, čijim ispitivanjem su dobijeni zadovoljavajući rezultati. Osim toga, radi provjere mikrobiološke čistoće uzeto je i 348 briseva radnih površina u kontaktu sa hranom, opreme, ambalaže, kao i ruku osoba koje manipulišu hranom. Po okončanim analizama uzetih briseva nepravilnosti su utvrđene u 73 slučaja, ili njih 21%, koje se uglavnom odnose na neusklađenosti u pogledu ukupnog broja bakterija, te dijelom enterobakterija, iznad referentnih vrijednosti.
 
Kantonalni sanitarni i inspektori za hranu su u istom periodu izvršili 150 redovnih inspekcijskih pregleda u sklopu kojih su, za potrebe službenog uzorkovanja, uzeli 64 uzorka hrane, od čega je njih osam (12,5%) bilo pozitivno na enterobakterije, pesticide i plijesni, te 49 briseva, od koji je pet (10,2 %) bilo pozitivno na aerobne mezofilne bakterije i enterobakterije.
 
S obzirom na propuste u održavanju higijene, na koje ukazuju navedeni rezultati laboratorijskih pretraga, inspektori su osim prekršajnih mjera, za sve objekte u kojima su utvrđene nepravilnosti rješenjima naredili hitne mjere pojačanog čišćenja, pranja i dezinfekcije, uz obaveznu provjeru efekata korektivnih mjera laboratorijskim ispitivanjem.
 
Pored navedenog, prioritet djelovanja tržišno-turističke inspekcije KUIP-a je nadzor nad primjenom odredaba Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kao i zakonskih propisa kojima je regulisana oblast turizma u ugostiteljskim objektima i smještajnim kapacitetima na području KS. U posmatranom periodu je kontrolisano 117 objekata za koje su tržišno-turistički inspektori, zbog utvrđenih nepravilnosti, djelovali izdavanjem 57 prekršajnih naloga, 14 rješenja o zabrani rada, te 11 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
 
Sve subjekte u poslovanju s hranom, posebno mesom, mlijekom, jajima i općenito lahko kvarljivim namirnicma pozivamo da pojačaju higijenske mjere, provjere efekte čišćenja i dezinfekcije, kao i održavaju funkcionalnost rashladne opreme, uređaja i vozila. Potrošaće pozivamo da hranu, posebno lahko kvarljive proizvode, ne kupuju u uličnoj prodaji već isključvo u registrovanim objektima, da kupuju deklarisanu hranu, te da vode računa o uslovima sigurne upotrebe proizvoda, u smislu pravilnog čuvanja, hlađenja do potrošnje, kao i termičke obrade prije konzumacije.
 
Istovremeno najavljujemo da će tokom 25.Sarajevo Film Festivala (16.8.-23.8.2019.godine) Kantonala uprava za inspekcijske poslove KS dodatno intenzivirati nadzore koje će provoditi sanitarni, tržišno-turistički i inspektori rada, svako iz svoje nadležnosti, a s ciljem snažnijeg suzbijanja nezakonitih pojava, te osiguranja izvršenja zakona nad kojima nadzor provode navedne inspekcije.