U KS nastavljeni pojačani nadzori u skladu sa Naredbom od 12.januara 2022.godine

13.01.2022

Inspektori Inspketorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastavljaju pojačane inspekcijske kontrole nad primjenom higijensko-epidemioloških mjera u Kantonu Sarajevo, s tim da se već od danas nadzori provode u odnosu na novodonesenu Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kojom je, između ostalog, u zatvorenim prostorima dozvoljeno prisustvo maksimalno 30 osoba, a na otvorenom prostoru ne više od 100 ljudi.
S obzirom na pogoršanu epidemološku situaciju kao i procjenu rizika, kontrolne aktivnosti posebno će biti usjmerene na mjesta okupljanja većeg broja ljudi odnosno skijališta, klizališta, kao i ugostiteljske objekte, tržne centre, ali i potencijalno organizirane sportske i kulturne događaje. Napominjemo da su veća okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru dozvoljena pod uslovom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno 200 osoba na otvorenom prostoru. Uslov je da svi učesnici skupa imaju negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od 6 mjeseci nakon druge doze vakcine, odnosno 9 mjeseci nakon treće doze vakcine). Za provođenje epidemioloških mjera i organizaciju skupa odgovoran je organizator skupa.
Iz navedenog razloga subjekte nadzora, kao i organizatore skupova pozivamo da uspostave provođenje higijensko-epidemiloških mjera u skaldu sa novom Naredbom, a građane da se navedenih mjera i preporuka pridržavaju, kako bismo preventivnim djelovanjem spriječili dalje širenje zaraze, odnsono kako bismo jačanjem inividulane i kolektivne odgovornosti uticali na poboljšanje trenutno usložnjene epidemiološke situacije u cijeloj zemlji.
Napominjemo da su za inspekcijske organe subjekti nadzora poslodavci registrirani kao pravna ili fizička lica, za koje je u slučaju neprovođenja opštih mjera za sprečavanje zaraze, moguće izreći novčane kazne od 3.000 do 10.000 KM za pravna lica, od 500 do 2.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 2.000 do 8.000 KM za obrtnike.