U KS veterinrasko-zdravstveni nadzor nad uslovima za transport proizvoda i sirovina životinjskog porijekla

03.11.2020

U posljednjih 15 dana, uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS, veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS provode usmjerene inspekcijske nadzore u kojima vrše provjeru uslova za transport proizvoda i sirovina životinjskog porijekla, kao i uslova za prijevoz živih životinja. Nadzorima veterinarskih inspektora do sada je obuhvaćen 71 subjekat u poslovanju, od čega su nepravilnosti utvrđene kod njih 18 ili oko 25% .
Radi neobavljene obavezne dezinfekcije vozila i neposjedovanja potrebne veterinarsko-zdravstvene dokumentacije do sada je izrečeno 18 novčanih sankcija u ukupnom iznosu od 23.510,00 KM. Osim toga, doneseno je i šest rješenja kojima su naređene hitne mjere i to, u dva slučaja istovar životinja i dijagnostičko pretraživanje na zarazne bolesti (brucelozu), te u četiri slučaja neškodljivo uništenje proizvoda bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije o ispravnosti i porijeklu.
Uz najavu da će kontrolne aktivnosti, postavljanjem kontrolnih punktova na nekoliko lokacija u Kantonu Sarajevo u saradnji sa policijom, biti nastavljene i u predstojećem periodu, skrećemo pažnju prijevoznicima-subjektima u poslovanju s hranom da u toku prijevoza moraju ispunjavati sve uslove za „siguran“ transport radi zaštite zdravstvene ispravnosti proizvoda namjenjenih javnoj potrošnji.
U skladu sa važećim propisima vozila subjekata u poslovanju s hranom u transportu moraju biti pravilno očišćena uz provođenje obavezne dezinfekcije vozila, a u istima se treba osigurati i odgovarajuća temperatura, te valjana dokumentacije o ispravnosti i porijeklu. Proizvodi u prometu moraju biti propisno označeni i deklarisani tj. identifikovani tako da se može utvrditi njihovo porijeklo, te potvrditi da su u mjestu, objektu porijekla ili utovara, veterinarsko- zdravstveno pregledani i kontrolisani.
Također upozoravamo da je prijevoz životinja nepoznatog zdravstvenog statusa zabranjen, kao i da obavljanje prijevoza zdravstveno-neprovjerenih životinja ima elemente krivične odgovornosti, s obzirom da se životinjama prenose mnoge zarazane bolesti od značaja za javno zdravstvo, poput bruceloze, Q groznice, salmoneloze i dr.
Prema programskoj orjentaciji kao i prioritetima u zaštiti, očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi i životinja, posebno od zoonoza, veterinarska inspekcija organizirana u okviru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i u vrijeme krize uzrokovane pandemojom corona virusa, održala je kontrinuitet služebnih kontrola, kao i veterinrasko-zdravstvenih pregleda s ciljem osiguranja nesmetanog odvijanja proizvodnje i prometa proizvoda životinjskog porijekla, kao i prometa živih životinja.