U mjesecu septembru inspektori KUIP-a nastavili kontrole putničkih agencija i subjekata koji pružaju uslugu smještaja u KS

10.10.2017

U toku mjeseca septembra ukupno 37 subjekata, od čega 31 koji pruža uslugu smještaja, te šest putničkih agencija, bili su predmet inspekcijskog nadzora kantonalnih tržišno-turističkih inspektora. Inspektori su vršili nadzore nad provođenjem oderdaba Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo.

Obračunata boravišna taksa kod kontrolisanih subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 211.379 KM, od čega na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 13.466 KM. .

Radi utvrđenih nepravilnosti, neevidentiranja gostiju i neuplaćene boravišne takse Turističkoj zajednici KS, te nepravilnosti u radu putničkih agencija inspektori su djelovali izdavanjem 11 prekršajnih naloga u iznosu od 10.300, KM, a donijeli su i jedno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka.

Za period koji je obuhvaćen kontrolom kod navedenih subjekta boravila su 39.382 gosta, a ostvareno je i 110.307 noćenja.

Podsjećamo obveznike boravišne takse da su dužni sedmično vršiti uplatu naplaćene boravišne takse na račun Turističke zajednice Kantona Sarajevo, kao i da su, do 15-og u mjesecu, obavezni dostaviti izvještaj Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije o broju registriranih gostiju i noćenja, za prethodni mjesec. Također, Inspektorat tržišno-turističke inspekcije dva puta mjesečno dostavlja izvještaje o provedenim nadzorima sa tabelarnim prikazom pojedinačno kontrolisanih subjekata Ministarstvu privrede KS i Turističkoj zajednici KS.