U povodu 16.oktobra - Svjetskog dana hrane: Osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog porijekla programski cilj Inspektorata veterinarske inspekcije KUIP-a

16.10.2019

Sirovine i proizvodi životinjskog porijekla općenito predstavljaju lahko kvarljivu hranu, te je neophodno da kontrolni sistem u svim fazama poslovanja tim proizvodima bude programski usmjeren na ostvarivanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi. Osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane životinjskog porijekla značajan je dio programske orjentacije Inspektorata veterinarske inspekcije KUIP-a.
U povodu 16.oktobra, koji se obilježava kao Svjetski dan hrane, smatramo važnim istaći da se službene kontrole zdravstvene ispravnosti provode redovno, planski i odgovarajućom učestalošću u svim fazama poslovanja, od primarne proizvodnje do konačne distribucije, odnosno "od polja do stola." Službene kontrole se provode upotrebom različitih kontrolnih tehnika i metoda, uključujući uzorkovanje i analize, odnosno laboratorijsko ispitivanje.
U okviru inspekcijskih nadzora i kontrola veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove KS su tokom ove godine uzeli ukupno 7.610 uzoraka za provođenje različitih laboratorijskih ispitivanja, od čega je njih 227 ili 2,98% bilo nezadovoljavajuće. Utvrđene neusklađenosti odnose se na mikrobiološka i fizikalno-hemijska ispitivanja, odnosno tržišni kvalitet. U najvećem broju slučajeva mikrobiološke neusklađenosti hrane su povezane sa nehigijenskom manipulacijom sirovinama i proizvodima, te nepoštivanjem hladnog lanca. U tri slučaja laboratorijski je potvrđeno prisustvo patogenih bakterija u kojima je, uz pravovremenu reakciju inspekcije, rizik po potrošaće eliminiran, te nije došlo do negativnih posljedica po stanovništvo, ali nas takvi nalazi pozivaju na oprez.
Shodno utvrđenom činjeničnom stanju inspektori su poduzimali mjere zabrane prometa i neškodljivog uništenja neispravnih sirovina i proizvoda životinjskog porijekla. Za devet mjeseci 2019.godine doneseno je 67 rješenja, ili 20% svih upravnih mjera ove inspekcije, kojima je van prometa stavljeno i neškodljivo uništeno 6.184,20kg zdravstveno neispravnih sirovina i proizvoda. Osim toga, u 60 slučajeva ili 18,5% rješenjima je naređeno otklanjanje nedostataka u proizvodnji i prometu hranom, radi predupređivanja štetnih posljedica po zdravlje potrošaća. Sa aspekta javnog zdravstva veoma je važno spomenuti da niti jedan nezadovoljavajući mikrobiološki nalaz u posmatranom periodu nije doveden u epidemiološku vezu sa obolijevanjem potrošaća na području Kantona Sarajevo.
Evidentno je da se najveći broj neusklađenosti, u pogledu zdravstvene ispravnosti, konstatuje u ljetnim mjesecima, kada je i veći rizik za promet i upotrebu namirnica životinjskog porijekla. Iz navedenih razloga su i službene kontrole veterinarske inspekcije u toku ljetnih mjeseci opravdano intenzivnije.
Neizostavno je i ovoga puta subjekte u poslovanju s hranom pozvati na njihovu zakonsku odgovornost za zdravstvenu ispravnost hrane, uz napomenu da odgovornost za eventualne štetne posljedice mogu imati i sami potrošaći, u slučaju da se ne pridržavaju uputa proizvđača o načinu čuvanja i upotrebe hrane, preporuka nadležnih tijela o higijenskoj manipulaciji hranom u toku pripreme i sl.
Preporučujemo i da se hrana ne kupuje izvan objekata namjenjenih i registrovanih u tu svrhu, kao i nedeklarisana hrana, te da se sve eventualne nepravilnosti u poslovanju sa hranom mogu prijaviti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.
Svim potrošačima u Bosni i Hercegovini i Kantona Sarajevo ovim putem čestitamo Svjetski dan hrane.