U predstojećim danima pojačane kontrole svih fiskalnih obveznika na području Kantona Sarajevo

19.05.2023

 
Kako je već ranije navedeno, podsjećamo još jednom sve fiskalne obveznike na području Kantona Sarajevo da će u predstojećim danima svi inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije biti angažirani na cjelodnevnim pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem sankcionisanja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.
U postupku pojačanih kontrola izdavanja fiskalnih računa, kojima će biti obuhvaćeni ugostitelji, tgovine, apoteke, autopraonice, benzinske pumpe, pekare, te ostali subjekti koji posluju u oblastima uslužne, trgovačke i obrtničke djelatnosti, inspeketori će provjeravati i posjedovanje odobrenja za rad nadležnog organa.
Iz navedenog razloga skrećemo pažnju svim subjektima nadzora u Kantonu Sarajevo koji podliježu fiskalizaciji da poslovanje usklade s pozitivnim zakonskim propisima kako bi izbjegli stroge represivne mjere i novčane sankcije predviđene Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH koje za pravna lica iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a za poduzetnike od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.
Istovremeno pozivamo i sve građane Kantona Sarajevo da pri svakoj kupovini ili dobijenoj usluzi zatraže fiskalni račun, te da uočena kršenja obavezno prijave nadležnim inspekcijskim organima u FBiH.
Napominjemo da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u toku 2022.godine na ove okolnosti izvršila 545 inspekcijskih nadzora, dok su zbog utvrđenih prekršaja u posmatranom periodu inspektori izdali 174 prekršajna naloga u novčanoj vrijednosti od 400.844,00 KM.