U proteklom periodu kontrolisano 43 školskih kuhinja i kantina u KS

05.04.2019

Planom redovnih inspekcijskih nadzora Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu bile su obuhvaćene kantine osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Pet kantonalnih inspektora ( tri sanitarna i dva inspektora za hranu) izvršili su inspekcijski pregled u 43 školske kuhinje i kantine, od toga u 26 osnovnih škola i 17 srednjih škola, i to:
nadzor sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova prostora, opreme i zaposlenih, te nadzor nad zaštitom od zaraznih bolesti;
nadzor i kontrolu usklađenosti sa važećim zakonskim propisima sa posebnim osvrtom na namirnice zabranjene Pravilnikom o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 2/18) – gaziranih sokova, pomfrita i čipsa;
kontrole temeljene na kriterijima procjene rizika;
obrazovanost zaposlenika o higijeni i higijenskom načinu poslovanja;
sistem samokontrole;
provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

Istovremeno, provedeno je i službeno uzorkovanje hrane u prometu i kontrola higijene prostora, radi čega su za potrebe različitih laboratorijskih ispitivanja inspektori za hranu uzeli ukupno 83 uzorka, od čega 34 uzorka hrane i 49 briseva radnih površina, opreme i predmeta koji dolaze u kontakt s hranom. Prema dobijenim rezultatima svi uzorci hrane bili su mikrobiološki ispravni, dok od 49 uzetih 14 briseva, zbog prisustva aerobnih mezofilnih bakterija, nije zadovoljavalo kriterije važećeg Pravilnika.

Za utvrđene nepravilnosti inspektori su djelovali izdavanjem 30 upravih mjera, odnosno rješenja za otklanjanje konstatovanih nedostataka., od čega je za njih osam već izvršena kontrola izdatih mjera i konstatovano da su subjekti nadzora postupili na način kako im je rješenjima naređeno.

Izdata su i dva prekršajna naloga pravnim licima koji obezbjeđuju školsku ishranu, zbog nepotpunih deklaracija na proizvodima. U dvije školske kantine u srednjim školama zatečeni su gazirani sokovi, o čemu su upoznati i direktori škola, te upozoreni na član 20. Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.