Vrijeme je za uklanjanje ambrozije!

13.05.2019

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, već počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.
Napominjemo i da je zbog invazivnog širenja i izazivanja alergijskih reakcija kod velikog broja ljudi u BiH od 2011.godine na snazi Odluka o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste - Ambrosia artemisifolia L. („Službene novine Federacije BiH“, br.89/11). Odredbama te odluke propisane su mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije, te utvrđena odgovornost osoba zaduženih za provođenje mjera i određen nadzor nad njenim provođenjem.
Tokom vegetacijske sezone ambroziju je nužno, u više navrata, u periodu od aprila do kraja juna, a prije fenološke faze cvjetanja, pa sve do oktobra, uklanjati i suzbijati sljedećim mjerama:

  • agrotehničkim: obrada tla i pravovremena sjetva;
  • mehaničkim: čupanjem, okopavanjem, redovitom košnjom;
  • hemijskim: upotrebom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije.

Najbolji način uklanjanja ambrozije je čupanje biljke s korijenom prije nego počne cvasti, jer se cvjetanjem raspršuje i povećava koncentracija peludi u zraku, a samo 20-30 peludnih zrnaca dovoljno je za pojavu alergijske reakcije.
Mjere za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije provode:

  1. vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta - obrađenog i neobrađenog (njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi i bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
  2. vlasnici i korisnici šumskog zemljišta (šuma i lovišta);
  3. vlasnici i korisnici građevnog zemljišta - izgrađenog i neizgrađenog;
  4. subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
  5. subjekti koji održavaju površine uz javne puteve, ceste i željezničke pruge;
  6. subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima grobljima i drugim zelenim površinama;
  7. vlasnici i korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva, staza, kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.

Provedbom mjera navedene Odluke prema vlasnicima, korisnicima i subjektima zemljišta na kojem raste ambrozija, a za koje se inspekcijskim nadzorom utvrdi da ne preduzimaju mjere suzbijanja i uništavanja ambrozije, poduzimaće se mjere shodno zakonskim propisima.