Za nelegalni promet u ulici M.Kantardžića izdate novčane sankcije u iznosu od 3.000 KM

02.11.2022

Odmah nakon dostavljenih fotografija o prizorima nelegalne prodaje u ulici Muhameda Kantardžića u Sarajevu direktor Kantonale uprave za inspekcijske poslove KS zahtijevao je promptnu reakciju kantonalnih tržišno-turističkih inspektora, koji su uz asistenciju policijskih službenika PU Centar odmah izašli na jednu od ranije targetiranih lokacija na kojima se vrši nelegalna prodaja.
Prema dostavljenih podacima inspektora o utvrđenom činjeničnom stanju za utvrđene nepravilnosti su, zbog prometa robom nepoznatog porijekla, izdata tri prekršajna naloga u ukupnom novčanom iznosu od 3.000 KM. Napominjemo da prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH novčana kazna za obavljanje trgovine bez odobrenja nadležnog organa i prodaju robe bez vjerodostojne dokumentacije fizičkim licima iznosi od 1.000 do 1.500 KM.
Važno je pomenuti da suzbijanje ovih pojava predstavlja jedan od prioritetnih zadataka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, odnono tržišno-turističkih inspektora, koji u redovnim kontrolama, ali i zajedničkim akcijama sa pripadnicima MUP-a KS, kao i po predstavkama građana vrše kontrolu prometa robe bez vjerodostojne dokumentacije, sa akcentom na prometovanje akcizne robe (cigarete i rezani duhan). Nadzori se povode na svim frekventnim lokalitetima u KS u prijepodnevnim i popodnevnim terminima, ali nerijetko i danima vikenda. S obziom da izostaju sistemska rješenja u ovoj oblasti, nelegalna prodaja se, najčešće, po odlasku inspektora ponovo nastavlja, radi čega je i veliki broj pokrenutih prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom od strane inspektora, a protiv osoba koji su česti “ponavljači u prekršaju”.
Zahvaljujemo redakciji klixa na dostavljenim prijavama i ujedno pozovimo građane Kantona Sarajevo, ali i pravna i fizička lica, kao i druge institucije, da o uočenim nepravilnostima i nezakonitostima pravovremneo dostave informaciju KUIP-u kako bismo mogli adekvatno zaštiti interese javnosti kroz postupak inspekcijskog nadzora.
Segment zauzimanja javne površine, koji je sastavni dio inspekcijskih nadzora u nadležnosti je općinske komunalne inspekcije.