Za podnošenje prijava koristite telefon ili Internet

17.03.2020

U uslovima pojačanih epidemioloških mjera radi suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), te sprečavanje nastanka štetnih posljedica, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS poziva sva pravna, fizička lica i građane da korospodenciju i kontakt sa Upravom mogu ostvariti putem službenih telefona i faxa (569-890, 770-151), telefona za prijave građana:770-156, E-maila:kuip@kuip.ks.gov.ba, te viber broja: 061 160 926.
 
Slijedeći uputu kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i KS, cilj ovih mjera je da se u prostorijama Uprave na oba lokaliteta, odnosno Dalmatinska i Aleja Bosne Srebrene bb, izbjegne okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, što bi bilo suprotno propisanim mjerama.
 
Ove mjere ostaju na snazi do daljnjeg, uz napomenu da će na osnovu podnesenih prijava, na jedan od navedenih načina, biti pravovremeno pokrenuti inspekcijski postupci, o čijem će toku i ishodu podnosioci biti upoznati u predviđenim zakonskim rokovima.
Radi zaštite zddravlja uposlenika i stranaka, Kantonalna uprave za inspekcijske poslove po preporukama epidemiologa, također, je poduzela i provodi preventivne sanitarno-higijenske mjere u službenim prostorijama.