Zbog neizdavanja fiskalnih računa u toku pošle godine izdate novčane kazne od 1.948.333,00 KM

15.02.2018

Tokom 2017.godine tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su oko 7.000 inspekcijskih nadzora, od čega 1.220 na osnovu podnesenih prijava građana.
U postupku provedenih kontrola inspektori su prekršaj konstatovali kod 2.484 pravna i fizička lica i izdali isto toliko prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 2.993.326,00 KM. Od ovog broja 774 prekršajna naloga u vrijednosti od 1.948.333,00 KM ili 65,0 % izdato je subjektima nadzora zbog neizdavanja fiskalnih računa i neposjedovanja fiskalnog sistema.

Prekršaj ove vrste evidentirani su kod pravnih i fizičkih lica na području Kantona Sarajevo koji posluju u oblastima ugostiteljstva i trgovine, ali i u uslužne i obrtničke djelatnosti. S ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno inspektori su vršili cjelodnevne nadzore, a posebno u toku ljetnih mjeseci, kada su sa kolegama iz radne inspekcije, osim u dnevnim, radili i popodnevne i noćne smjene.

U kontekstu izrečenog važno je istaći da su inspekcijski nadzori vršeni i kod subjekata koji su nastavili obavljati ugostiteljsku djelatnosti, nakon što su izvršili odjavu, kao i kod subjekata koji su počeli sa radom prije dobijanja odobrenja nadležnog organa. (tzv.”radnje u pripremi”)
Djelovanjem tržišno-turističke inspekcije donijeto je 106 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, od čega su 82 subjekta registrovala djelatnost, 17 ih je postupilo po rješenju o zabrani i prestalo sa obavljanjem djelatnost, dok je sedam rješenja izvršeno prinudnim putem- pečaćenjem.
Ove aktivnosti Inspektorata tržišno-turističkeinspekcije KUIP-a nastavljene su i u 2018. godini. Kupce napominjemo da imaju pravo i obavezu tražiti fiskalni račun od prodavca, kao i da eventualno kršenje Zakona o fiskalnim sistemima FBiH mogu prijaviti inspekcijskim organima na jedan od poznatih načina.