Zboog uočenog prisustva žohara pojačan sanitarno-inspekcijski nadzor u sarajevskom naselju Dolac Malta

27.10.2022

Nakon medijskih natpisa i fotografija o najezdi žohara u MZ Malta na području Općine Novo Sarajevo, pet sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske polsove KS je po zahtjevu direktora od ranih jutarnjih sati na terenu i provode pojačane inspekcijske nadzore nad poslovnim subjektima na tom lokalitetu. Inspekcijskim nadzorima do sada je obuhvaćen veći broj subjekta u poslovanju s hranom, te drugih subjekata koji obavljuju društvenu, privrednu ili javnu djelatnost. Iako su u do sada provedenim nadzorima svi kontrolisani subjekti propisno proveli preventivnu dezinsekciju, postupajući u skladu sa ovlaštenjima, a radi zaštite zdravlja stanovništva u KS, inspektori su subjektima naredili provođenje vanredne mjere dezinsekcije. S obzirom da je konstatovano da problem predstavljaju žohari na javnoj površini ispred objekata, u tom kontekstu nadzorima će biti obuhvaćeni i upravitelji stambenih zgrada na spornoj lokaciji, a o svemu je već upoznata i Epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo KS, od koje je zatraženo izviđanje i procjena epidemiološke situacije na području ove općine.
Podsjećamo da je u skladu sa Zakonom, zaštita od zaraznih bolesti prvenstveno dužnost jedinica lokalne samouprave.
Obavezna preventivna dezinsekcija, kao opća mjera, podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili hemijske mjere koje se provode s ciljem sprječavanja zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih insekata, te održavanje njihove populacije ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno - tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima ili objektima.
Sanitarni inspektori i inspektori za hranu kontinuirano vrše inspekcijske nadzore nad provedbom preventivne dezinsekcije u objektima koje nadziru na području Kantona Sarajevo, te provode nadzore i po zahtjevima građana, koji su se sporadično ove godine javljali sa ovakvim i sličnim pritužbama.
Obavezna preventivna dezinsekcija obavlja se svakih 90 dana u klaonicama, mljekarama, mesarama, proizvodnim pogonima, ugostiteljskim objektima, trgovačkim centrima, tržnicama, hotelima, studentskim domovima i sl. Svakih 180 dana preventivna dezinsekcija se obavlja u objektima odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, aerodromu, željezničkim i autobuskim  stanicama, te općenito mjestima i objektima  javnih okupljanja gdje je frekventnost ljudi povećana.