Zdravlje kurbana potvrđuje se isključivo svjedodžbom nadležnog veterinara

25.07.2019

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS vrše pojačane inspekcijske nadzore nad provođenjem mjera zdravstvene zaštite životinja, koje su počeli krajem mjeseca aprila. Nadzorima su obuhvaćene farme malih i velikih preživara, prijevoznici i stočna pijaca, a u do sada izvršena 142 nadzora kontrolisnao je 85 farmi, 51 vozilo u kojem se vši prijevoz životinja, a izvršeno je i šest nadzora na stočnoj pijaci.
 
Akcenat kontrolnih aktivnosti stavljen je na identifikaciju (obilježavanje) životinja, provođenje obaveznih mjera zdravstvene zaštite, posebno u pogledu bruceloze kod preživara, te kontrolu kretanja. U okviru ovih aktivnosti veterinarska inspekcija je u nadzorima životinja u transportu oduzela 34 ovce, kod kojih je, nakon provedenih pretraga, u dva slučaja potvrđena bruceloza, nakon čega su oboljele životinje eutanaizirane i neškodljivo uklonjene. Iz istog razloga uklonjeno je i 12 goveda pozitivnih na tu bolest.
 
S obzirom na navedene podatke, a cijeneći tradiciju obrednog klanja, neophodno je da prilikom odabira životinja za kurban budu nužno ispunjeni svi preduslovi, kako iz javnozdravstvenih razloga, tako i zbog značaja, smisla i svrhe kurbana/žrtve. Radi toga apelujemo da se ne kupuju životinje bez odgovarajuće svjedodžbe nadležnih veterinarskih stanica, kao jedinog dokumenta kojim se potvrđuje zdravstveni status životinja, odnosno da nema smetnji da se izvrši klanje bez obzira da li se vrši u klaonicama ili individualno na imanju. Svjedodžba važi deset dana od dana izdavanja, odnosno od dana produženja valjanosti. Radi visokih temperatura je potrebno osigurati i odgovarajuće uslove u pogledu temperature, higijenske manipulacije životinjama i mesom nakon klanja, kao i hlađenje tokom čuvanja i prijevoza kurbanskog mesa.
 
Pozivamo i da se klanje životinja, posebno goveda, obavi u registrovanim objektima za klanje na području Kantona Sarajevo, uz osiguranje veterinarsko-zdravstvenog pregleda prije i poslje klanja. Za životinje, odnosno meso pregledano poslje klanja od strane nadležnog inspektora biće izdata i odgovarajuća potvrda o ispravnosti.
 
Veoma je važno da se izbjegne odlaganje nusproizvoda klanja u kontejnere komunalnog otpada, odbacivanje u okoliš i slično, već se isti trebaju propisno zakopati na imanju porijekla uz obaveznu brigu o nivou podzemnih voda, tipu zemljišta, dimenizijama mjesta za zakopavanje, te sprečavanje pristupa drugim životinjama. Kože kurbana nakon klanja nužno je konzervirati soljenjem, po mogućnosti hlađenjem, te u što kraćem roku predati sakupljaču, koji mora osigurati odgovarajuće mjesto i hladni režim za sakupljanje i dalji prijevoz koža, kao i prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost za sakupljanje izvan objekata i mjesta utvrđenih Zakonom o veterinarstvu.
 
Najvaljujemo i da će kantonalni veterinarski inspektori sedam dana prije Kurban-bajrama vršiti svakodnevni nadzor nad prometom životinja na stočnoj pijaci u Bojniku, uz napomenu da se sakupljanje i trgovina životinjama može vršiti samo u mjestima i objektima koja posjeduju veterinarsko-zdravstvenu saglasnost Ministarstva privrede KS. Prometovanje životinjama koje nisu obilježene ušnim markicama i koje nemaju veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju je zabranjeno, a skrećemo pažnu da će se u svim slučajevima prometa životinja suprotno ovom ograničenju životinje oduzeti, radi provođenja karantinskih mjera, na trošak vlasnika ili držaoca životinja.
 
Klanje kurbana prvog i drugog dana Kurban-bajrma u organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH, koje će se obaviti na imanju Gazi Husrev-begove medrse na Jarčedolima, provest će se pod nadzorom i kontrolom veterinarskih inspektora KUIP KS.
 
Dodajemo da je od početka ove godine po nalogu veterinarske inspekcije, radi isključivanja sumnje na brucelozu, dijagnostički pretraženo ukupno 853 uzorka krvi životinja, od čega 332 kod goveda i 521 kod ovaca. Na osnovu dobijenih rezultata, rješenjima veterinarskih inspektora naložena je eutanazija i neškodljivo uništenje ukupno 34 životinje. Slučajevi bruceloze goveda i ovaca koji su registrovani na pojedinim imanjima na području Kantona Sarajevo, uspješno su suzbijeni, ali i pred toga pozivamo javnost na maksimalan oprez, kao i da se u slučaju bilo kakve sumnje obratite vetiranskoj inspekciji i nadležnim veterinarskim stanicama.