Avaz:Direktor Halilović razgovarao sa predstavnicima Inicijative za vladavinu prava Zapadnog Balkana