Pohvala našeg sugrađanina

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS dostavljen je E-mail zahvale, kojim naš sugrađanin Z.S. izražava pozitivno iskustvo i zadovoljstvo radom i načinom postupanja inspektora, nakon što je više puta u posljednjih šest mjeseci imao potrebu da podnosi zahtjeve za inspekcijski nadzor.
Uz izraze zahvalnosti za upućene pohvale, ističemo da uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS stoje na raspolaganju svim našim sugrađanima svakodnevno, te da nam se mogu obratiti na jedan od dostupnih načina decidno opisanih na web stranici Uprave.
Način postupanja inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nakon prijema podnesaka, odnosno predstavki, jasno je propisan odredbama člana 30.Zakona o inspekcijama KS, prema kojem je jedna od 28 inspekcija dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za vršenje inspekcijskog nadzora izvrši inspekcijski nadzor, a o utvrđenom činjeničnom stanju i eventualno poduzetim mjerama u roku od osam dana od dana okončanja inspekcijskog nadzora pisanim putem obavjesti podnosioca zahtjeva.
Napominjemo i da lični podaci podnosilaca zahtjeva za inspekcijske nadzore za inspektore KUIP-a predstavljaju službenu tajnu, koju su dužni čuvati i nakon obavljanja dužnosti.
Na kraju dodajemo da mjere i radnje inspektori poduzimaju radi sprječavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica u cilju zaštite javnog i privatnog interesa.

Utorak, 15. Mart 2022