Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2016. godinu