KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE IMPLEMENTIRA PROJEKAT „E-INSPEKCIJA“

23.08.2011

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 29.sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za pristupanje projektu "E – Inspekcija".

Riječ je o ekspertnom sistemu, koji u potpunosti podržava rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i urađen je u skladu sa direktivama Evropske unije. Temeljna svrha „E-inspekcije“ je povećanje efikasnosti i efektivnosti rada inspekcijskih organa.

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj 29.sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za pristupanje projektu "E – Inspekcija".

Riječ je o ekspertnom sistemu, koji u potpunosti podržava rad Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i urađen je u skladu sa direktivama Evropske unije. Temeljna svrha „E-inspekcije“ je povećanje efikasnosti i efektivnosti rada inspekcijskih organa.

Ovaj projekat podrazumijeva elektronsko vršenje i evidentiranje inspekcijskih nadzora i daje mogućnost inspektoru da može izdavati prekršajne naloge i rješanja, te sačiniti zapisnik u kancelariji i na terenu. Time će se, između ostalog, skratiti vrijeme inspekcijskog nadzora, a kvalitet podići na najveći nivo.

Standardizacijom inspekcijskog posla, te upotrebom inspekcijske baze znanja, ubrzava se rad inspektora, smanjuje papirologija i olakšava praćenje inspekcijskih slučajeva.

Podršku projektu daje Svjetska banka, a njegova impelemntacija u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, kako je planirano, biće završen do 31.marta 2012.godine, iako će, prema našim očekivanjima, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u novu godinu ući i sa ovim sistemom rada.

PrilogVeličina
Audio icon Snimak (4).mp31.04 MB