SANITARNO-HIGIJENSKI USLOVI KUHINJA U STUDENTSKIM DOMOVIMA ZADOVOLJAVAJUĆI

19.10.2011

Kantonalni zdravstveno-sanitarni inspektori su, radi utvrđivanja ukupnog sanitarno-higijenskog stanja prostorija u kojima se priprema i uslužuje hrana za studente u studentskim domovima Bjelave i Nedžarići, obavili kontrolni pregled, te uzeli na laboratorijsku analizu pet uzoraka hrane i 31 bris radnih površina.

Nalaz Zavoda za javno zdravstvo KS, koji je jutros dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, pokazao je da su svi uzeti brisevi, koji se odnose na radne površine, posuđe, briseve ruku i radne odjeće, sterilni, odnosno da je higijensko stanje kontroliranih objekata zadovoljavajuće. Osim toga, ispitani uzorci hrane odgovaraju Pravilniku o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti životnih namirnica koje se mogu stavljati u promet.

Inspektori su kontrolom utvrdili i da se u JU Studentski centar Sarajevo primjenjuje sistem HACCP, te da se svaka faza prometovanja hranom odvija uz poštivanje certificiranih uvjeta.

PrilogVeličina
Audio icon studentski domovi.mp31.43 MB