POJAČANE KONTROLE PROMETA ŽIVOTINJA U POVODU KURBAN-BAJRAMA

24.10.2011

Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, Veterinarska inspekcija KS će vršiti pojačane kontrole prometa životinja na lokalitetu stočne pijace u Bojniku. Osim toga, inspektori će i ovog Bajrama biti prisutni prilikom klanja kurbana, koje se vrši u organizaciji Islamske zajednica u BiH, gdje će prije klanja pregledati životinje, a poslije klanja i kurbansko meso. Sastavni dio aktivnosti kantonalnih veterinarskih inspektora u povodu ovog praznika su i kontrole prodaje životinja na mjestima koja nisu namijenjena za promet stoke, a realizirat će se u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS.

Povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, Veterinarska inspekcija KS će vršiti pojačane kontrole prometa životinja na lokalitetu stočne pijace u Bojniku. Osim toga, inspektori će i ovog Bajrama biti prisutni prilikom klanja kurbana, koje se vrši u organizaciji Islamske zajednica u BiH, gdje će prije klanja pregledati životinje, a poslije klanja i kurbansko meso. Sastavni dio aktivnosti kantonalnih veterinarskih inspektora u povodu ovog praznika su i kontrole prodaje životinja na mjestima koja nisu namijenjena za promet stoke, a realizirat će se u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS.

Napominejmo da vlasnici životinja moraju posjedovati zdravstveno uvjerenje, koje izdaje nadležna veterinarska stanica, a uključuje podatke o porijeklu, obaveznoj oznaci i zdravstvenom stanju životinje. Ovom ispravom se potvrđuje i da, u mjestu porijekla ili boravka životinje, nije utvrđeno postojanje zaraznih bolesti, prenosivih na druge životinje ili ljude, kao i da su životinje obuhvaćene programom obaveznih cijepljenja i dijagnostičkih ispitivanja.

Također naglašavamo da ovce moraju biti vakcinisane protiv bruceloze i propisno obilježene ušnim markicama, a goveda starija od 12 mjeseci trebaju biti dijagnostički ispitana na ovu zaraznu bolest.

Preporučujemo građanima da kurbane kupuju na stočnim pijacama, od vlasnika sa urednom dokumentacijom, a klanje obavljaju u registriranim klaonicama, kako bi se izbjegao rizik od zaraznih bolesti. Vlasnicima koji klanje i pregled mesa izvrše u klaonici, pod nadzorom inspektora, biće izdata i odgovarajuća potvrda.

PrilogVeličina
Audio icon Snimak (5).mp31.31 MB