KANTONALNI INSPEKTORI ZAŠTITE OD POŽARA OD 01.NOVEMBRA 2011.GODINE SLUŽBENICI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO

01.11.2011

Inspektori zaštite od požara Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od sutra ( 01. novembra 2011. godine ) će svoje dužnosti obavljati u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
S tim u vezi obavještavamo građane i subjekte koju su predmet nadzora ove inspekcije, da zahtjeve koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo ubuduće mogu predavati u pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, koje se nalazi u ulici La Benevolencija broj 16.

Inspektori zaštite od požara Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od sutra ( 01. novembra 2011. godine ) će svoje dužnosti obavljati u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

S tim u vezi obavještavamo građane i subjekte koju su predmet nadzora ove inspekcije, da zahtjeve koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastvo ubuduće mogu predavati u pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS, koje se nalazi u ulici La Benevolencija broj 16.

Na osnovu člana 151. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine FBIH”, br. 65/09), inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara vrše kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova. U skladu s tim, potpisan je i sporazum o preuzimanju dužnosti ovih državnih službenika između Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kantonalni inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova KS, između ostalog, vrše inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara u skladištima eksplozivnih materija za upotrebu u privredi, u objektima hemijske, tekstilne i drvne industrije i drugim industrijskim objektima na području Kantona. Preciznije nadležnosti inspektora zažtite na radu regulisane su članom 151. stav 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.