OD 09.01. DO 20.01.2012. GODINE PROVEDENA JOŠ JEDNA AKCIJA KONTROLE TAXI - PRIJEVOZA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

02.02.2012

Kantonalni saobraćajni inspektori su u periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine učestvovali u kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza, koja se na području Kantona Sarajevo provela u saradnji sa saobraćajnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ova akcija predstavlja samo nastavak kontrola, koje su na iste okolnosti u Kantonu Sarajevo, provedene u septembru i oktobru 2011. godine, a i ovoga puta asistenciju inspektorima pružali su pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.

Kantonalni saobraćajni inspektori su u periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine učestvovali u kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza, koja se na području Kantona Sarajevo provela u saradnji sa saobraćajnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ova akcija predstavlja samo nastavak kontrola, koje su na iste okolnosti u Kantonu Sarajevo, provedene u septembru i oktobru 2011. godine, a i ovoga puta asistenciju inspektorima pružali su pripadnici Jedinice za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema izvještaju Inspekorata za saobraćaj FUIP-a, tokom akcije je sačinjeno 56 zapisnika sa utvrđenim nedostacima, od kojih je u 20 slučajeva poduzeta zakonom maksimalna represivna upravna mjera- privremenog isključenja vozila iz prometa, do otklanjanja nedostataka utvrđenih kontrolom i izvršenja prekršajnog naloga. Pored navedenog, donesena su i dva rješenja o privremenoj zabrani obavljanja taksi prijevoza. Iz navedenih kontrola uočeno je da su u oblasti taksi prijevoza prisutne slijedeće negativne okolnosti na koje nadležni organi moraju obratiti posebnu pažnju, a to su:

-Neposjedovanje dopunskih taksi oznaka za tekuću godinu;
-Neispunjavanje zakonskog uslova izmirenja javnih doprinosa uglavnom od strane taksi prijevoznika - fizičkih Iica i to za duži vremenski period, a isti i dalje posjeduju odobrenja za obavljanje javnog prijevoza izdatog od strane općinskih organa;
-Prisustvo taksi prijevoznika kojima su po službenoj dužnosti poništeni obrasci "D" licenci za vozila, koja nisu ispunila dopunski uslov Kantona, odnosno dopunsku taksi oznaku za vozilo povezanu sa stajališnim mjestom;
-Obavljanje taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo od strane taksi prijevoznika registrovanih u drugim kantonima (SBK-Travnik), kao i prijevoznika sa područja Istočnog Sarajeva, koji većinom ne posjeduju propisane registarske tablice sa TA oznakom);
-Produženje registracije taksi vozila sa postojećim TA registarskim tablicama kod nadležne policijske uprave po sjedištu taksi prijevoznika, bez posjedovanja važećeg ugovora o dopunskoj oznaci za vozilo, zaključen sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo (odnosno produženje registracije bez posjedovanja dokaza-potvrde o zaključenom ugovoru o dopunskoj taksi oznaci za vozilo za tekuću godinu).

Kako se navodi u izvještaju, radi otklanjanja prisutnih problema, neophodno je da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u potpunosti provede važeću Odluku o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo u vezi sa navedenim nedostacima, a Kantonalna uprava za inspekcijske poslove nastavi sa inspekcijskim nadzorom u ovoj oblasti, uz prijem većeg broja inspektora.
Napominjemo da poslove inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti na području KS trenutno obavljaju samo dva izvršioca, dok je prije rata poslove saobraćajnog inspektora obavljalo njih 12. Cijeneći težinu problema, te negativna naslijeđa i nedovoljan broj preuzetih izvršilaca, na poslovima saobraćajnog inspektora, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji KUIP-a, predviđena je nova organizacija, prema kojoj će saobraćajna inspekcija djelovati u okviru zasebnog Inspektorata za saobraćaj i ceste.

U izvještaju Inspekorata za saobraćaj FUIP-a se sugeriše, da je u što kraćem roku potrebno uskladiti važeću Odluku o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/06 i 02/10).

Osim navedenog, resorno ministarstvo trebalo bi provesti i aktivnosti u smislu ažuriranja baze podataka o taksi prijevoznicima, te da po službenoj dužnosti poništava i oduzima licence za prijevoz pravnim i fizičkim osobama, koje te uvjete više ne ispunjavaju, a nadležnu inspekciju izvijesti o poništenim licencama, tj. o subjektima kojima je oduzeta licenca.