GRAĐANI MOGU PRIJAVITI NEPRAVILNOSTI U RADU TAKSI PREVOZNIKA U KS

08.02.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u proteklim danima nije primila nijednu predstavku građana protiv taksi prevoznika u Kantonu Sarajevo, a koja se odnosi na proizvoljno određivanje cijena taksi usluga i ne uključivanje taksimetra. Apelujemo na građane da sva kršenja nepravilnosti mogu prijaviti Kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove putem pismene predstavke i donijeti na adresu Bulevar Meše Selimovića do broja 12. Također, mogu nam se obratiti i putem maila, adresa je kuip@kuip.ks.gov.ba, a jedan od načina je i telefonska prijava na brojeve: 770-156 od 08:do 14:00 sati i 061/252-252 u vremenu od 14:00 - 22:00 sata.

Dovoljno je da prijava sadrži broj registarski tablica taksi vozila, kao i naziv prijevoznika, odnosno pravnog ili fizičkog lica, protiv kojeg se ista i podnosi.

Napominejmo da je prema članu 14. važeće Odluke o taksi prevozu u KS vozač dužan na početku vožnje uključiti taksimetar, ili ugovoriti cijenu prijevoza bez uključivanja taksimetra, u skladu sa Zakonom o cestovnom prometu u FBiH. Također članom 24. iste odluke predviđeno je da je taksi prijevoznik dužan na zahtjev putnika izdati voznu kartu - račun za obavljeni prijevoz. Ako je cijena prijevoza ugovorena bez uključivanja taksimetra, taksi prijevoznik je dužan prije početka vožnje, putniku izdati voznu kartu. Račun mora biti ovjeren pečatom taksi prijevoznika-pravnog lica, odnosno taksi prijevoznika-fizičkog lica, te potpisan od strane taksi vozača. Za kršenja navedenih propisa predviđena je novčana kazna u iznosu od od 50 do 200 KM.