KANTONALNI SANITARNO - ZDRAVSTVENI INSPEKTOR U NEDJELJU ZATVORIO PEKARU U NASELJU SOKOLOVIĆ- KOLONIJA

11.04.2012

Sanitarno-zdravstveni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u nedjelju, 8.aprila2012.godin, iz preventivnih razloga, do daljnjeg je zatvorio pekaru „Panera“ u naselju Sokolović- Kolonija. Nakon dojave Zavoda za javno zdravstvo KS, inspektor je izvršio nadzor u ovom objektu, prilikom kojeg je uzeo 11 briseva radnih površina i ruku uposlenika, te 12 uzoraka gotovih namirnica.

Svih 50 uposlenika u protekla dva dana su, po nalogu inspektora, uradili pregled na kliconoštvo u Zavodu za javno zdravstvo KS, iako je inspektor konstatovao da su uposleni imali uredne sanitarne knjižice, izdate tri dana prije ovog događaja. Rezultati navedenih analiza, kao i uzetih uzoraka gotovih namirnica i briseva ruku i radnih površina, biće poznati narednih dana, o čemu ćemo pravovremeno informisati javnost.

U međuvremenu, inspekcijski organi su naložili i da se izvrši generalno čišćenje, pranje i dezinfekcija u objektu pekare, bez obzira na činjenicu da su sanitarno-higijenski uslovi ovog objekta, u momentu kontrole, bili zadovoljavajući.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo KS, zbog simptoma trovanja, nakon konzumiranja kolača u ovoj pekari, ljekarsku pomoć u protekla tri dana zatražilo je 16 pacijenata, od kojih je njih šest hospitalizovano na KCUS-u.