ANALIZA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS POKAZALA PRISUSTVO SALOMONELLE U KREMASTIM KOLAČIMA PEKARE „PANERA“

13.04.2012

Laboratorijske analize uzoraka hrane koji su uzeti 8.aprila 2012. godine, prilikom inspekcijskog nadzora u pekari „Panera“, pokazale su da je od njih 12, u tri uzorka izolovana bakterija vrste Salmonella. Prema rezultatima Zavoda za javno zdravstvo KS , Sallmonela je izolovana iz tri vrste kremastih kolača, dok od 11 briseva, uzeti sa radnih površina i ruku uposlenih, dva ne zadovoljavaju higijensku ispravnost, što je po ocjeni Zavoda uslovno zadovoljavajuće.

Podsjećamo, Sanitarnoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, protekle nedjelje je iz Zavoda za javno zdravstvo KS upućena prijava da je u pekari „Panera“, lociranoj u naslelju Sokolović-Kolonija, došlo do mogućeg trovanja hranom. Zajedno sa epidemiologom Zavoda za javno zdravstvo KS, na mjesto događaja, izašao je i sanitarni inspektor i iz preventivnih razloga, nakon izvršenog pregleda do daljenjeg zatvorio objekat, te naložio da svi uspolenici početkom sedmice urade sanitarne preglede. Kako nam je rečeno u Zavodu za javno zdravstvo KS, rezultati ovih analiza, biće poznati u ponedjeljak. (16.4.2012.godine)

Ljekarsku pomoć na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, nakon konzumiranja hrane u ovom objektu, zatražila su 23 pacijenta, od kojih je osam hospitalizovano.